Oznamujeme Vám, že  dňa 21.03.2019 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  28.02.2019 do 18.03.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.

Akútne stavy prosím posielať na Internú ambulanciu p. MUDr. Smugalovej.


Oznamujeme Vám, že  dňa 28.02.2019 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 15.2.2019 nebude ordinovať MUDr. Ján IVAN na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  18.02.2019 do 20.02.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  14.02.2019 do 15.02.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 1.2.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 25.01.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch – 25.01.2019, 22.02.2019 a 15.03.2019 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii .


Oznamujeme Vám, že  dňa 14.01.2019 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii .


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  27.12.2018 do 31.12.2018 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TARCH ambulancii .


Oznamujeme Vám, že od 27.12.2018 do 03.01.2018 nebude ordinovať MUDr. Šmotková na neurologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude čerpať dovolenku FRO.

FRO ambulancia bude ordinovať od 08.01.2018.


Oznamujeme Vám, že od 20.12.2018 do 31.12.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 13.12.2018, 17.12.201827.12.2018 a 31.12.2019 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Repáčová na očnej ambulancii .

V prípade potreby obráťte sa prosím na uvedené ambulancie.

MUDr. Konečná – Súkromná očná ambulancia na Železničnej 8A, RS, kontakt: 0902036888, piatok a utorok ordinuje v Tornali
MUDr. Kepková – NsP  RS, nad RTG oddelením č.dverí 305, kontakt: 047/5612321


Oznamujeme Vám, že od 17.12.2018.do 03.01.2019  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281

Tel. číislo: 048/441 3623
Sestra: Anna Berstligová 7:00 – 15:30


Oznamujeme Vám, že dňa 04.12.2018 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TARCH ambulancii .


Oznamujeme Vám, že dňa 09.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2018 a 02.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 29.10.2018 do 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 29.10.2018 do 02.11.2018 nebude ordinovať MUDr. Repáčová na očnej ambulancii .


Oznamujeme Vám, že  v  dňoch od 29.10.2018 do 02.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 19.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 22.10.2018, 29.10.2018 a 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej  ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 09.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Baločko  na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 18.10.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám , že dňa 8.10.- 10.10.2018 bude čerpaná dovolenka na ambulancii USG. Urgenty hlásiť na klapke 320-sestrička v pondelok a v utorok bude na pracovisku. Primárka MUDr.Mojžišová vyšetrí urgenty v pondelok a v utorok. V stredu ostane pracovisko v dovolenkovom režime.


Oznamujeme Vám , že dňa 26.9.2018 bude čerpaná dovolenka na ambulancii USG. Objednávať bude možné pacientov na klapke 320.


Oznamujeme Vám, že  dňa 20.09.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Repáčová na očnej ambulancii


Oznamujeme Vám, že dňa 04.09.2018.a 06.09.2018  nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.08.2018  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .


Oznamujeme Vám, že dňa 31.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Baločko  na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 27.08.2018 do 28.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  27.08.2018 do 30.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Repáčová na očnej ambulancii .

V prípade potreby obráťte sa prosím na uvedené ambulancie, ktorým bola dovolenka nahlásená.

MUDr. Konečná – Súkromná očná ambulancia na Železničnej 8A, RS, kontakt: 0902036888, piatok a utorok ordinuje v Tornali
MUDr. Kepková – NsP  RS, nad RTG oddelením č.dverí 305, kontakt: 047/5612321


Oznamujeme Vám, že v dňoch 27.-28.08.2018 a 03.-05.-09.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 06.08.2018 do 10.08.2018 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Karpenko na FRO ambulancii bude robiť budúci týždeň 26.07.2018 t. j. vo štvrtok namiesto utorka 24.07.2018.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 23.07.2018 do 03.08.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.

Akútne stavy prosím posielať do FNsP B.Bystrica.


Oznamujeme Vám, že od 16.07.2018 do 31.07.2018 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TARCH ambulancii .

Zastupovanie dohodnuté na pľúcnej ambulancii

MUDr. Eva Henzélyová

v NsP Rožňava na 1.poschodí polikliniky, tel. 058/7771475


Oznamujeme Vám, že od 16.07.2018 do 18.07.201 8 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii .


Oznamujeme Vám,že v dňoch 16.7 a 20.7.2018 sa nebude ordinovať na USG pracovisku z dôvodu čerpania dovolenky Dr.Komarova.


Oznamujeme Vám, že dňa 06.07.2018 bude čerpať dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 02.07.2018 do 31.07.2018  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281

Tel. číislo: 048/441 3623
Sestra: Anna Berstligová 7:00 – 15:30

a zároveň Vám oznamujeme, že na ambulancii ORL sa bude od 01.08.2018 ordinovať

Pondelok až štvrtok v čase od 7:00 do 15:30 hod t.j. 4 pracovné dni  týždenne


Oznamujeme Vám, že od 02.07.2018 do 06.07.2018 bude čerpať dovolenku – MUDr. Goldschmidtová.

a 29.06.2018 bude čerpať dovolenku MUDr. Ivan Ján na ortopedickej ambulancii.


MUDr. Janka Smugalová neordinuje v dňoch od 8.06.2018 do 15.06.2018 na Internej ambulancii.

MUDr. Vlasta Ružiaková neordinuje dňa 14.05.2018 na TaRCH ambulancii .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 07.05.2018 na očnej ambulancii .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 30.04.2018 na očnej ambulancii .

MUDr. Ján Ivan neordinuje dňa 30.04.2018 na ortopedickej ambulancii. 

MUDr. Kučáková Anna neordinuje v dňoch od 30.04.2018 do 02.05.2018 na hematologickej ambulancii. 

MUDr. Vlasta Ružiaková neordinuje v dňoch od 27.04.2018 do 09.05.2018 na TaRCH ambulancii .

MUDr. Baločko Rastislav neordinuje dňa 13.04.2018 na urologickej ambulancii .

MUDr. Šmotková Zuzana neordinuje dňa 12.04.2018 na neurologickej ambulancii .

MUDr. Vigodová Tatiana neordinuje v dňoch 07.05.2018 a 28.05.2018 na ambulancii bolesti .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 03.04.2018 v očnej ambulancii .

MUDr. Ružiaková Vlasta neordinuje dňa 16.03.2016 v TaRCH ambulancii .

 

 

Oznamujeme Vám, že od 05.03.2019 začína ordinovať očná ambulancia

Ordinačné hodiny

Utorok 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 MUDr. Mária Hliváková z Rožňavy

Sobota 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 Dr. Svitlana Medvid z R. Soboty

Nedeľa 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 Dr. Svitlana Medvid z R. Soboty

Na očnú ambulanciu je možnosť sa objednať telefonicky na čísle 058/4833-338 počas ordinačných hodín v utorok.

Ponuka voľného pracovného miesta

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

hľadá kvalifikovaného uchádzača na pozíciu

 

  • odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 

 

Miesto výkonu práce :       Revúca

Termín nástupu:                 dohodou      

Požiadavky na zamestnanca:

Odborná spôsobilosť na výkon povolania Zákona č. 362/2011 Z.z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

–       stupeň vzdelania :  

      VŠ vzdelanie II. stupňa  v jednom z príslušných štúdijných odborov :

  1. a) všeobecné lekárstvo
  2. b) farmácia
  3. c) iný štúdijný odbor

–       osobný kvalifikačný predpoklad : špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore   podľa Zákona

        č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  § 13 pís. d)

 –       predpoklad odbornej praxe: minimálne 5 rokov v odbore   

–       registrácia v príslušnej stavovskej organizácii,

–       občianska a morálna bezúhonnosť,

 Zoznam požadovaných dokladov:

     žiadosť o obsadenie pracovného miesta  

–      profesijný životopis,

–      kópie dokladov o vzdelaní,

–      kópia dokladu o registrácii v komore,

–      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný   

       uchádzač   nahradí originálom výpis z registra trestov

–      písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie

       a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Žiadosti doručte osobne alebo  doporučenou zásielkou na adresu:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Litovelská 25

050 01 Revúca

 

 Elektronicky na adresu: 

nsprevuca@nsprevuca.sk

 

Tel.: 058/4833302 , Gabriela Magurová, referent pre personálnu prácu

Vedenie NsP, n.o. Revúca sa rozhodlo podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu Šírenia poplašnej správy § 361 Trestného zákona a trestného činu Ohovárania § 373 Trestného zákona v súvislosti s článkom uverejneným denníkom Plus JEDEN DEŇ dňa 14.06.2018.

Podľa § 38 ods. 8 písm. c) : 

od povinnosti úhrady „c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci 

1. ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom, 

2. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom, 

3.ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny, 

4. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 

5. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 

6. ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 23a)“. 

Dôvody, podľa ktorých je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, sú uvedené v bodoch 2, 3, 5 a 6. 

Na vyššie uvedené ustanovenia bezprostredne nadväzuje úprava v § 38a ods. 6 zákona č. 577/2004 Z. z., ktorá znie: 

„Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 

a) 10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak, 

b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba 28a) alebo 

c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.“ 

Z hore uvedeného vyplýva, že poistenec, pokiaľ nie je oslobodený podľa § 38 ods. 8 písm. c) (výnimky v bodoch 2, 3, 5 a 6) uhrádza pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby 10 eur podľa § 38a ods. 6 písm. a).

Ak však poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba, výška úhrady je znížená a poistenec zaplatí len 2 eurá podľa § 38a ods. 6 písm. b). 

Výška úhrady je znížená na 2 eurá aj v prípade podľa § 38a ods. 6 písm. c), teda ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby. 

Ustanovenie o výške úhrady podľa § 38a ods. 6 písm. b) je účinné už od 1. novembra 2017. Ustanovenie podľa § 38a ods. 6 písm. c) je síce účinné tiež od 1. novembra 2017, avšak jeho zavedenie do praxe bude postupné, nakoľko je viazané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nových ambulanciách ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré budú vznikať priebežne. 


Oznam 1)

Hematologická ambulancia – zmena lekára. Od 1.novembra 2017 ordinuje MUDr. Anna Kučáková .

Podrobnejšie informácie sa dozviete kliknitím na odkaz.

Oznam 2) ! Absolventi lekárskych fakúlt – ponuka práce !

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca ponúka pracovné miesto lekára pre absolventov lekárskych fakúlt.

Ponúkame možnosť zaradenia do špecializačného štúdia do 6 mesiacov po nástupe do zamestnania, resp. okamžité zaradenie do rezidentského programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria.

Ostatné podmienky, vrátane možnosti ubytovania budú dohodnuté pri osobnom pohovore.

Podrobnejšie informácie sa dozviete na 058 / 4833 302.

Oznam 3)

V obradnej sieni mesta Revúca ocenili bezpríspevkových darcov krvi.

Podrobnejšie informácie sa dozviete kliknutím TU.

Oznam 4)

Oznamujeme, že od 1.6.2014 sa zmenili návštevné hodiny v nemocnici na lôžkových oddeleniach.

Podrobnejšie informácie sa dozviete kliknutím TU.

Oznam 5)

Cenník administratívnych služieb a výkonov neuhrádzaných zo zdravotného poistenia, platný od 1.3.2014, nájdete pri oddeleniach alebo ambulanciách na podstránke „Zdravotnícke služby.“

Podrobnejšie informácie sa dozviete kliknutím TU.

Oznam 6)

Oznamujeme, že dňa 3.3.2014 bola otvorená Lekáreň pri Nemocnici s poliklinikou, n.o. Revúca na ulici Litovelskej č.25

Podrobnejšie informácie o lekárni sa dozviete kliknutím TU.

Oznam 7)

Oznamujeme, že s účinnosťou od 1.mája 2012 na každé ultrasonografické vyšetrenie je nutné objednať sa osobne alebo na tel. čísle 058 / 4833 320.

Objednávky na ďalšie termíny vyšetrení bude možné uskutočniť na oddelení RDG alebo na tel. čísle 058-4833323.

Za objednanie sa nehradí žiadna suma.

Urgentné prípady budú vyšetrené prednostne.

Veríme, že týmto opatrením prispejeme k vašej spokojnosti a zabezpečíme ním vašu istotu vyšetrenia v určenom termíne.

Ďakujeme za porozumenie…