PRIMÁRI ODDELENÍ

MUDr. GANAJ Juraj

MUDr. GANAJ Juraj

PRIMÁR

CHIRURGICKÉ ODDELENIE

MUDr. GANAJOVÁ Iveta

MUDr. GANAJOVÁ Iveta

PRIMÁR

ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH

MUDr. VOLEKOVÁ Mária

MUDr. VOLEKOVÁ Mária

PRIMÁR

INTERNÉ ODDELENIE

MUDr. SLOBODIANIUK Garri

MUDr. SLOBODIANIUK Garri

PRIMÁR

ARO ODDELENIE

MUDr. MARKULJAK Imrich

MUDr. MARKULJAK Imrich

PRIMÁR

HEMATOLOGICKÉ ODDELENIE

MUDr. GOLDSCHMIDTOVÁ Ivana

MUDr. GOLDSCHMIDTOVÁ Ivana

PRIMÁR

DIALYZAČNÝ STACIONÁR

MUDr. CHLEBOVIČ Peter

MUDr. CHLEBOVIČ Peter

PRIMÁR

RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE

MUDr. ZACHAROVÁ Marta

MUDr. ZACHAROVÁ Marta

PRIMÁR

DETSKÉ ODDELENIE

MUDr. FILKOR Stanislav

MUDr. FILKOR Stanislav

PRIMÁR

GYNEKOLOGICKÉ ODDELENIE

MUDr. JASIČOVÁ Táňa

MUDr. JASIČOVÁ Táňa

PRIMÁR

FYZIOTERAPEUTICKÉ ODDELENIE

Späť na úvodnú stránku
Print Friendly, PDF & Email