OAIM

OAIM a JIS Oddelenie
Primár :MUDr. Garri Slobodianiuk
Vrchná sestra :Mgr. Kováčová Lenka
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk

Umiestnenie: 2. poschodie monobloku

Oddelenie má 7 lôžok:

– 1 lôžko OAIM

– 4 lôžka JIS interné

– 2 lôžka JIS chirurgické

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anesteziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí.

CENNÍK SLUŽIEB NsP, n.o. Revúca

Print Friendly, PDF & Email