Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anesteziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí.

Umiestnenie: 2. poschodie monobloku

Oddelenie má 7 lôžok:

– 1 lôžko OAIM

– 4 lôžka JIS interné

– 2 lôžka JIS chirurgické

 

Personál

Primár

Vrchná sestra

Garri Slobodianiuk, lekár

Andrea Bajusová

 058 4833 355

 058 4833 355

Print Friendly, PDF & Email