Certifikát kvality ISO

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblastiach: lôžkovej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotných stacionárov, všeobecnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ústavnej a pohotovostnej služby, liečebnej výživy a stravovania, dopravnej zdravotnej služby.

 

 

Dokumentácia kvality:

 

1) POLITIKA KVALITY <- TU kliknite

 

2) CIELE KVALITY <- TU kliknite

 

3) 543-19-Certifikát <- TU kliknite

 

Certifikát platný do 02.10.2022 ISO 9001 2015 vydaný 25.09.2020 <- TU kliknite

Certifikát platný do 02.10.2025 ISO 9001:2015 vydaný 06.10.2022<- TU kliknite

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email