Gynekologicko – pôrodnické oddelenie

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie
Primár :MUDr. Stanislav FILKOR
Vrchná sestra : Weiszová Valéria
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk

 

Umiestnenie: 3. poschodie monobloku.

Oddelenie má 25 lôžok. Nadštandardná izba 1 jednoposteľová s kúpeľňou a WC.

 

Informácie: 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie poskytuje základnú a špecializovanú hospitalizačnú starostlivosť. Oddelenie pracuje na troch úsekoch: Pôrodný sál, Gynekologické oddelenie s pooperačnou izbou. Pôrodnícka starostlivosť je poskytovaná komplexne. Od prenatálnej diagnostiky po pôrod. 

Usmernenie k hospitalizácii na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení

 

DO NEMOCNICE SI ZOBERTE :

-doklad totožnosti

-preukaz poistenca

-súvisiaca zdravotná dokumentácia- výsledky vyšetrení

-odporúčanie na hospitalizáciu ev. výmenný lístok

-doklad o PN, ak bola vystavená ošetrujúcim lekárom

-preukaz ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý), ak ste držiteľom

-rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené

-hygienické potreby, domáca obuv, pyžamo, župan, uteráky

-lieky, ktoré toho času užívate v originálnom balení, o zozname liekov a ich dávkovaní treba upovedomiť ošetrujúceho lekára

 

AK TO NIE JE NEVYHNUTNÉ  DO NEMOCNICE SI NEBERTE :

-veľký finančný obnos
-zlaté šperky a iné cennosti
-doklady o bankových účtoch
-Upozornenie: Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cennosti do trezoru. Informácie Vám podajú sestry jednotlivých oddelení.

 

INFORMÁCIA PRE OPERANTKY :

Príjem na naše oddeleni z dôvodu plánovanej operácie : 

7-10 dní pred operáciou absolvujete interné predoperačné vyšetrenie na internej ambulancii  s výsledkami krvných odberov.

Pred operáciou v celkovej anestézii –narkóze, musíte byť vyšetrená anesteziológom na anesteziologickej ambulancii po internom vyšetrení.  Bez anesteziologického predoperačného vyšetrenia nie je možné absolvovať operačný výkon !

Ak bude operácia vykonaná v  deň prijatia, na výkon sa hláste na oddelení do 7hod. Ak sa operačný výkon bude realizovať v nasledujúci deň, hláste sa na príjem na oddelenie medzi  13.00 –  14.00hod.

Najmenej 6 až 8 h pred operáciou musíte ostať nalačno. Nesmiete prijímať nič ústami, necmúľať ani cukríky, nežuvať žuvačky, nefajčiť. Anestéziológ Vás zároveň poučí, ktoré lieky z vašej chronickej medikácie užijete, ako a kedy. Pre vlastnú bezpečnosť je nutné dodržať pokyny o hladovaní a užití liekov, nedodržanie týchto postupov môže byť príčinou odloženia operácie, eventuálne ohrozenie vlastného zdravia.

Ak ste to z rôznych dôvodov nedodržali, musíte to oznámiť službukonajúcej sestre!

Je potrebné, aby ste mali ostrihané nechty – nenalakované nechty.

Pri niektorých operáciách je dôležité aj vyprázdnenie čriev. Sestra Vám oznámi, kedy bude potrebné podávať klystír, či večer pred operáciou alebo v deň operácie.

Pred operáciou  je potrebné mať oholené ochlpenie  na miestach súvisiacich s operáciou,v  prípade, ak tak neurobíte, môžete si doniesť vlastnú žiletku

 

INFORMÁCIA PRE BUDÚCE MAMIČKY :
Do pôrodnice si so sebou vezmite:
-preukaz pre tehotné, preukaz zdravotného  poistenia (kartičku poistenca), občiansky preukaz, číslo občianskeho preukazu otca dieťaťa, kópiu  sobášneho listu alebo zápisnicu o mene dieťaťa z matriky, bez týchto dokladov nebude možné vystaviť potrebnú dokumentáciu na vypísanie rodného listu pre Vaše dieťa!
-výsledky a nálezy  vyšetrení počas tehotnosti (USG, výsledok amniocentézy, interné, kardiologické a pod.)

 

Z osobných vecí:

-2-3 nočné košele so zapínaním vpredu
-župan, uterák, hygienické potreby, príbor, hrnček  (ak chcete mať svoje  osobné)
-prezuvky, prípadne šľapky na sprchovanie,

-toaletný papier, popôrodné vložky, čistú bielizeň, materskú podprsenku
-potreby pre novorodenca : vlhčené utierky, ( jednorázové plienky  , hygienické potreby a oblečenie pre novorodenca sú  toho času zabezpečené na oddelení)

Oblečenie pre  vaše dieťatko potrebujete  len na cestu domov.

Ďakujeme za  pochopenie, v prípade nejasností nás môžete kontaktovať  telefonicky na našom  gynekologicko pôrodníckom oddelení.

Certifikát 2019 – Sprievodca pôrodnicami

Print Friendly, PDF & Email