V zmysle zákona č.307/2014 Z.z. je oznamovanie protispoločenskej činnosti možné nahlásiť zodpovednej osobe e-mailom:

 

pravnik@nsprevuca.sk

 

Print Friendly, PDF & Email