Zriaďovacia listina

Zriadenie a právna forma nemocnice

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Názov organizácie

Nezisková organizácia

Forma hospodárenia

 

Spôsob zriadenia

Zakladateľ

Základná odborová organizácia pri RM-H, n.o. NsP Revúca

Rozhodnutie o registrácii NsP, n.o. Revúca <- Tu kliknite

Zakladacia listina NsP, n.o. Revúca <- Tu kliknite

Zmluva o zlúčení neziskových organizácii-30,08.2011 <- Tu kliknite

29.7.2011

Dátum zriadenia

Predmet činnosti je poskytovanie verejno-prospešných služieb, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv a základných slobôd, …

Predmet činnosti

 

Štatutárny orgán je riaditeľ

Štatutárny orgán

 

Štatút nemocnice

Štatút neziskovej organizácie NsP, n.o. Revúca <- Tu kliknite

Doplnok 1 Štatútu neziskovej organizácie NsP, n.o. Revúca <- Tu kliknite

Doplnok 2 Štatútu neziskovej organizácie NsP, n.o. Revúca <- Tu kliknite

Doplnok 3 Štatútu neziskovej organizácie NsP, n.o. Revúca <- Tu kliknite

Doplnok 4 Štatútu neziskovej organizácie NsP, n.o. Revúca <- Tu kliknite

Mgr. Janette Hrbálová

Štatutár nemocnice

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email