Pediatrické oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu do 18 rokov pre spádové územie.

Umiestnenie: 3. poschodie monobloku

Pediatrické oddelenie má 16 lôžok, neonatologické 7 lôžok.

Cenník DO – 01.06.2019

Personál

Primár

Vrchná sestra

MUDr.Tatiana Čepišáková

Danka Repáková

 058 4833 351

 058 4833 391

Print Friendly, PDF & Email