Pediatricko – neonatologické oddelenie

Pediatricko neonatologické oddelenie
Primár :MUDr. Čepišáková Tatiana
Vrchná sestra : Repáková Danka
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk

Umiestnenie: 3. poschodie monobloku

Pediatrické oddelenie má 16 lôžok, neonatologické 7 lôžok.

 

Pediatrické oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu do 18 rokov pre spádové územie.

CENNÍK SLUŽIEB NsP, n.o. Revúca

Print Friendly, PDF & Email