Oznam pre darcov krvi

OZNAM
Nemocnica s poliklinikou n.o., Revúca spolu s NTS v Banskej Bystrici oznamuje darcom krvi.
– odbery krvi sa uskutočňujú v priestoroch Gymnázia M. Kukučína na ul. Clementisovej v Revúcej a sú realizované mobilnou odberovou jednotkou NTS Banská Bystrica.
Žiadame darcov krvi, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz a zdravotnú kartičku poistenca.

Harmonogram odberov krvi na rok 2024
JANUÁR: 15.01.2024
FEBRUÁR: 5.02.2024
MAREC: 4.03.2024
APRÍL: 8.04.2024
MÁJ: 13.05.2024
JÚN: 3.06.2024
JÚL: 1.07.2024
AUGUST: 5.08.2024
SEPTEMBER: 2.09.2024
OKTÓBER: 7.10.2024
NOVEMBER: 4.11.2024
DECEMBER: 2.12.2024

Registrácia darcov v čase: od 8,00 do 10,00 hod.
Darcov krvi na darovanie už nebudeme pozývať telefonicky, ale akékoľvek informácie
ohľadom darovania krvi poskytneme na telefónnom čísle : 058/4833327, 325.
Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud
iného človeka a zachrániť mu život. Tejto životodarnej tekutiny nikdy nie je dosť. Preto
si vážime ľudí, ktorí sú rozhodnutí a ochotní svojou krvou pomáhať iným.
V mene tých, ktorým Vaša krv pomôže zachrániť život, alebo prinavrátiť zdravie
ĎAKUJEME.

V Revúcej 31.10.2023 Mgr. Monika Gašpercová
Vedúca OKL

 

OZNAM

 

Nemocnica s poliklinikou n.o., Revúca spolu s NTS v Banskej Bystrici oznamuje darcom krvi.

  • odbery krvi, sa uskutočňujú v priestoroch Gymnázia M. Kukučína , na ul.Clementisovej v Revúcej a sú realizované mobilnou odberovou jednotkou z NTS Banská Bystrica.

Prvý odber  mobilnou jednotkou NTS BB v roku 2023 sa uskutoční už v januári .

Žiadame darcov krvi, aby si so sebou priniesli občiansky preukazzdravotnú kartičku poistenca.

                                   

                             Harmonogram odberov krvi na rok 2023

                                                      

                                       JANUÁR:              17.1.2023

                                       FEBRUÁR:            1.2.2023

                                       MAREC:                1.3.2023

                                       APRÍL:                   3.4.2023

                                       MÁJ:                       3.5.2023

                                       JÚN:                        1.6.2023

                                       JÚL:                       10.7.2023

                                       AUGUST:                1.8.2023

                                       SEPTEMBER:        4.9.2023

                                       OKTÓBER:            2.10.2023

                                       NOVEMBER:        6.11.2023

                                       DECEMBER:         4.12.2023

 

Registrácia darcov v čase: od 8,00 do 10,00 hod.

 

Darcov krvi na darovanie naďalej budeme pozývať telefonicky, ale môžu prísť aj bez telefonickej výzvy. Kontakt : 058/4833327

 

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Tejto životodarnej tekutiny nikdy nie je dosť. Preto si vážime ľudí, ktorí sú rozhodnutí a ochotní svojou krvou pomáhať iným.

V mene tých, ktorým Vaša krv pomôže zachrániť život, alebo prinavrátiť zdravie ĎAKUJEME.

Želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku.

 

V Revúcej 5.12.2022                                                       Mgr.Monika  Gašpercová

                                                                                                     Vedúca OKL

                                                                       

Print Friendly, PDF & Email