Dozorná rada NsP, n.o. Revúca je kontrolným orgánom  NsP, n.o., ktorej pôsobnosť sa riadi ustanoveniami Štatútu  NsP, n.o.

       
  MUDr. Milan Fekeč, MSc., MPH    
  predseda dozornej rady    
       
  Mária Trenčianska    
  člen dozornej rady    
       
  Mgr. Blažena Andrášiková    
  člen dozornej rady    
       
  Ing. Ivan Rusnák    
  člen dozornej rady    
       
  Mgr. Lucia Medvecová    
  člen dozornej rady    
Print Friendly, PDF & Email