Úsek LPS

Úsek liečebno–preventívnej starostlivosti

Úsek LPS je priamo riadený námestníkom LPS

 

MUDr. Milan Fekeč, MSc., MPH

+421(0)58 33 333

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť v rámci Gemerského regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, chirurgie, gynekológie a pôrodníctva…

 

Lôžkové oddelenia

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie
Primár :MUDr. Stanislav FILKOR
Vrchná sestra : Weiszová Valéria
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk
Chirurgické oddelenie
Primár :MUDr. Ganaj Juraj
Vrchná sestra : Bc. Murková Katarína
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk
Interné oddelenie
Primár :MUDr. Voleková Mária
Vrchná sestra : Mgr. Andrášiková Blažena
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk
Geriatrické oddelenie
Primár :MUDr. Ganajová Iveta
Vrchná sestra : Mgr. Mičkyová Katarína
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk
Pediatricko neonatologické oddelenie
Primár :MUDr. Čepišáková Tatiana
Vrchná sestra : Repáková Danka
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk
OAIM a JIS Oddelenie
Primár :MUDr. Garri Slobodianiuk
Vrchná sestra :Mgr. Kováčová Lenka
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk
Dialyzačný stacionár
Primár :MUDr. Ivana GOLDSCHMIDTOVÁ
Vrchná sestra : Mgr. Petra BARÓNOVÁ
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk
Oddelenie hematológie a klinických laboratórií
Primár :MUDr. Imrich Markuljak
Vrchná sestra :Mgr. Monika Gašpercová
Laborant:Alžbeta Hencelová
Laborant:Petra Smereková
Laborant:Dana Šramová
Laborant:Jana Ilková
Laborant:Eva Simanová
Laborant:Monika Štítnická
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk
 

Ambulancie

Chirurgická ambulancia
Lekár :MUDr. VOZÁR Pavol
Sestra:TRENČIANSKÁ Mária
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Traumatologická ambulancia
Lekár :MUDr. UHRÍN Ján
Sestra:SLOBODIANIUK Oxana
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
USG ambulancia
Lekár :MUDr. Chlebovič Peter
Sestra:
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
ORL ambulancia
Lekár :MUDr. SUCHÁČOVÁ Jana
Audiometrická sestra:VALAŠTEKOVÁ Jana
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Urologická ambulancia
Lekár :MUDr. BALOČKO Rastislav
Sestra:BERGELOVÁ Anna
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk

Neurologická ambulancia
Lekár :MUDr. Majlingová Dana
Lekár :MUDr. ABDULMALEK Bitar
Sestra:ROVNÁ Zlatica
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Ortopedická ambulancia
Lekár :MUDr. IVAN Ján
Sestra:BERGELOVÁ Anna
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Detská kardiologická ambulancia
Lekár :MUDr. ZACHAROVÁ Marta
Sestra:REPÁKOVÁ Danka
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
TaRCH ambulancia
Lekár :MUDr. RUŽIAKOVÁ Vlasta
Sestra:TOMČÍKOVÁ Lucia
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Detská odborná ambulancia
Lekár :MUDr. ČEPIŠÁKOVÁ Tatiana
Sestra:REPÁKOVÁ Danka
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
RDG, CT, USG a Mamografia
Lekár :MUDr. CHLEBOVIČ Peter
Sestra:BREZNANÍK Peter
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Fyzioterapeutická a rehabilitačná ambulancia
Lekár :MUDr. JASIČOVÁ Táňa
Sestra:ŠTEMPELOVÁ Lucia
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Interná ambulancia
Lekár :MUDr. SMUGALOVÁ Janka
Sestra:ŠOFRÁNKOVÁ Oxana
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Ambulancia bolesti
Lekár :MUDr. VIGODOVÁ Tatiana
Sestra:SIMANOVÁ Eva
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Gynekologická ambulancia
Lekár :MUDr. FILKOR Stanislav
Sestra:WEISZOVÁ Valéria
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Hematologická ambulancia
Lekár :MUDr. MARKULJAK Imrich
Sestra:SIMANOVÁ Eva
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Geriatrická ambulancia
Lekár :MUDr. GANAJOVÁ Iveta
Sestra:Mgr. MIČKYOVÁ Katarína
Telefón+421(0)584833333
e-mailnsprevuca@nsprevuca.sk
Kardiologická ambulanciaKód Lekára / SestryČasy objednávania :
Lekár :MUDr. GOMBASKÝ MarcelA07913049
Lekár :MUDr. IVANČÍKOVÁ MáriaA51039049
Sestra:REPÁKOVÁ Danka
Sestra:TOMČÍKOVÁ Lucia
Telefón :+421(0) 940 994 981Objednávanie každý utorok7,15 hod. - 12,15 hod.13.00 hod. - 15.15 hod.
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.skSlúži len na odborné lekárske konzultácie, nie na objednávanie návštev ani liekov. Tieto maily budú vymazané ako SPAM. Ďakujeme za pochopenie
V zmysle platného cenníka, pacient hradí poplatok vo výške

5,00 Eur

za Službu súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti .
Poplatok pacient uhradí v pokladni NsP, n.o. Revúca pred vyšetrením, počas víkendu na vrátnici NsP, n.o.Revúca.

VYŠETRENIE NA KARDIOLOGICKEJ AMBULANCII BUDE MOŽNÉ LEN po PREDCHÁDZAJÚCOM OBJEDNANÍ SA NA VYŠETRENIE.

Očná ambulancia
Lekár :MUDr. HLIVÁKOVÁ Mária
Lekár :MUDr. VODŽAKOVÁ Viktória
Lekár :MUDr. MEDVID Svitlana
Sestra:ROVNÁ Zlatica
Telefón+421(0)584833338
link na objednanie :Objednatvysetrenie.sk

 

Print Friendly, PDF & Email