Úsek liečebno–preventívnej starostlivosti

Úsek LPS je priamo riadený námestníkom LPS

 

MUDr. Milan Fekeč, MSc., MPH

+421(0)58 33 333

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť v rámci Gemerského regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, chirurgie, gynekológie a pôrodníctva…

 

Lôžkové oddelenia

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie   
Primár :MUDr. Stanislav FILKOR
Lekár :MUDr. Marcel HREBENÁR
Lekár :MUDr. Bibiana SEDLÁKOVÁ
Lekár :Tetiana SOTULA
Lekár :Vasyl KACHALA
Vrchná sestra : Weiszová Valéria
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :filkor.stanislav@nsprevuca.sk
Chirurgické oddelenie   
Primár :MUDr. Ganaj Juraj
Lekár :MUDr. Ganaj Juraj, jr.
Lekár :Savko Yurii
Lekár :Mykytchak Vasyl
Vrchná sestra : Bc. Murková Katarína
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :ganaj.juraj@nsprevuca.sk
Interné oddelenie   
Primár :MUDr. Voleková Mária
Lekár :Uliana Pekhno
Lekár :Mariia Lokota
Lekár :Ihor Solopchuk
Vrchná sestra : Mgr. Andrášiková Blažena
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :volekova.maria@nsprevuca.sk
Geriatrické oddelenie   
Primár :MUDr. Ganajová Iveta
Lekár :
Lekár :
Vrchná sestra : Mgr. Mičkyová Katarína
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :ganajova.iveta@nsprevuca.sk
Pediatricko neonatologické oddelenie   
Primár :MUDr. Čepišáková Tatiana
Lekár :MUDr. Marta Zacharová
Lekár :MUDr. Oleksandra Kozak
Vrchná sestra : Repáková Danka
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :cepisakova.tatiana@nsprevuca.sk
OAIM a JIS Oddelenie   
Primár :MUDr. Hatem Abu Murad
Lekár :Anna Shchekun
Lekár :MUDr. Tatiana Vigodová
Vrchná sestra :Mária Pohorelcová
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :abumurad.hatem@nsprevuca.sk
Dialyzačný stacionár   
Primár :MUDr. Ivana GOLDSCHMIDTOVÁ
Lekár :
Lekár :
Vrchná sestra : Mgr. Petra BARÓNOVÁ
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :goldschmidtova.ivana@nsprevuca.sk
Oddelenie hematológie a klinických laboratórií   
Primár :MUDr. Imrich Markuljak
Vrchná sestra :Mgr. Monika Gašpercová
Laborant:Alžbeta Hencelová
Laborant:Petra Smereková
Laborant:Dana Šramová
Laborant:Jana Ilková
Laborant:Tatiana Švonavcová
Laborant:Eva Simanová
Laborant:Monika Štítnická
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :gaspercova.monika@nsprevuca.sk
e-mail :markuljak.imrich@nsprevuca.sk
 

Ambulancie

Chirurgická ambulancia   
Lekár :MUDr. VOZÁR Pavol
Sestra:TRENČIANSKÁ Mária
Telefón+421(0)584833333
e-mailvozar.pavol@nsprevuca.sk
Traumatologická ambulancia   
Lekár :MUDr. UHRÍN Ján
Sestra:SLOBODIANIUK Oxana
Telefón+421(0)584833333
e-mailuhrin.jan@nsprevuca.sk
USG ambulancia   
Lekár :MUDr. Chlebovič Peter
Sestra:
Telefón+421(0)584833333
e-mailchlebovic.peter@nsprevuca.sk
ORL ambulancia   
Lekár :MUDr. SUCHÁČOVÁ Jana
Sestra:UHRÍNOVÁ Elena
Telefón+421(0)584833333
e-mailsuchacova.janka@nsprevuca.sk
Urologická ambulancia   
Lekár :MUDr. BALOČKO Rastislav
Sestra:BERGELOVÁ Anna
Telefón+421(0)584833333
e-mailbalocko.rastislav@nsprevuca.sk

Neurologická ambulancia   
Lekár :MUDr. Majlingová Dana
Lekár :MUDr. ABDULMALEK Bitar
Sestra:ROVNÁ Zlatica
Telefón+421(0)584833333
e-mailtomcikova.lucia@nsprevuca.sk
Ortopedická ambulancia   
Lekár :MUDr. IVAN Ján
Sestra:BERGELOVÁ Anna
Telefón+421(0)584833333
e-mailbergelova.anna@nsprevuca.sk
Detská kardiologická ambulancia   
Lekár :MUDr. ZACHAROVÁ Marta
Sestra:REPÁKOVÁ Danka
Telefón+421(0)584833333
e-mailzacharova.marta@nsprevuca.sk
TaRCH ambulancia   
Lekár :MUDr. RUŽIAKOVÁ Vlasta
Sestra:TOMČÍKOVÁ Lucia
Telefón+421(0)584833333
e-mailruziakova.vlasta@nsprevuca.sk
Detská odborná ambulancia   
Lekár :MUDr. ČEPIŠÁKOVÁ Tatiana
Sestra:REPÁKOVÁ Danka
Telefón+421(0)584833333
e-mailcepisakova.tatiana@nsprevuca.sk
RDG, CT, USG a Mamografia   
Lekár :MUDr. CHLEBOVIČ Peter
Sestra:BREZNANÍK Peter
Telefón+421(0)584833333
e-mailbreznanik.peter@nsprevuca.sk
Fyzioterapeutická a rehabilitačná ambulancia   
Lekár :MUDr. JASIČOVÁ Táňa
Sestra:KOVÁČOVÁ Dana
Telefón+421(0)584833333
e-mailkovacova.dana@nsprevuca.sk
Interná ambulancia   
Lekár :MUDr. SMUGALOVÁ Janka
Sestra:ŠOFRÁNKOVÁ Oxana
Telefón+421(0)584833333
e-mailsmugalova.janka@nsprevuca.sk
Ambulancia bolesti   
Lekár :MUDr. VIGODOVÁ Tatiana
Sestra:SIMANOVÁ Eva
Telefón+421(0)584833333
e-mailvigodova.tatiana@nsprevuca.sk
Gynekologická ambulancia   
Lekár :MUDr. FILKOR Stanislav
Sestra:WEISZOVÁ Valéria
Telefón+421(0)584833333
e-mailfilkor.stanislav@nsprevuca.sk
Hematologická ambulancia   
Lekár :MUDr. MARKULJAK Imrich
Sestra:SIMANOVÁ Eva
Telefón+421(0)584833333
e-mailmarkuljak.imrich@nsprevuca.sk
Geriatrická ambulancia   
Lekár :MUDr. GANAJOVÁ Iveta
Sestra:Mgr. MIČKYOVÁ Katarína
Telefón+421(0)584833333
e-mailganajova.iveta@nsprevuca.sk
Kardiologická ambulancia   
Lekár :MUDr. GOMBALA Libor
Lekár :MUDr. URBANEC Karol
Sestra:
Telefón+421(0)948 152 611Objednávanie
e-mailgombala.libor@nsprevuca.sk
Očná ambulancia   
Lekár :MUDr. VODŽAKOVÁ Viktória
Lekár :MUDr. MEDVID Svitlana
Sestra:ŠOFRANKOVÁ Noemi
Telefón+421(0)584833338
link na objednanie :Objednatvysetrenie.sk

 

Print Friendly, PDF & Email