Úsek liečebno–preventívnej starostlivosti

Úsek LPS je priamo riadený námestníčkou LPS

 

MUDr. Mária Voleková

 058 4833 354

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť v rámci Gemerského regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, chirurgie, gynekológie a pôrodníctva…

 

Lôžkové oddelenia – kliknutím na príslušné oddelenie sa otvoria ďalšie podrobnosti

 
0584833354
primár MUDr. Mária VOLEKOVÁ
0584833353
primár MUDr. Juraj GANAJ
0584833352
primár MUDr. Stanislav FILKOR
0584833351
primár MUDr. Tatiana ČEPIŠÁKOVÁ
0584833357
primár MUDr. Iveta GANAJOVÁ
0584833355
primár Dr. Garri SLOBODIANIUK
0584833354
Kolektív lekárov
0584833353
lekár MUDr. Juraj GANAJ

 

 

Ambulancie – kliknutím na príslušnú ambulanciu sa otvoria ďalšie podrobnosti

 
0584833343
MUDr. Janka SMUGALOVÁ
0584833340
MUDr. Juraj GANAJ
0584833341
MUDr. Ján UHRÍN
0584833339
MUDr. Ján IVAN
0584833335
MUDr. Rastislav BALOČKO
0584833338
 
0584833336
MUDr. Janka SUCHÁČOVÁ
0584833320
Kolektív lekárov
0584833345
MUDr. I. GOLDSCHMIDTOVÁ
0584833335
MUDr. Zuzana ŠMOTKOVÁ
0584833334
MUDr. Marta ZACHAROVÁ
0584833334
MUDr. Tatiana ČEPIŠÁKOVÁ
0584833342
MUDr. Vlasta RUŽIAKOVÁ
0584833325
MUDr. Anna KUČÁKOVÁ
0584833345
MUDr. Tatiana VIGODOVÁ
 
0584833346
MUDr. Stanislav FILKOR
0584833346
Kolektív lekárov
0584833357
MUDr. Iveta GANAJOVÁ

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email