Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb, zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov..

Personál

Laborant

Lekár – primár TZ Sestra
MUDr. Anna Kučáková Alena Simanová

 058 4833 350

058 4833 350

Print Friendly, PDF & Email