KONTAKT

KONTAKT

Adresa : Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Litovelská 25
050 01 Revúca

IČO : 45736324
DIČ : 2023325326
IČ DPH : SK 2023325326

Telefón:
Spojovateľ : 058 / 4833 333
Sekretariát : 058 / 4833 311

Fax : 058 / 4833 312

e-mail : nsprevuca@nsprevuca.sk

* Upozornenie:
Ak náš e-mail mienite použiť pre zaslanie vašej reklamnej alebo obchodnej ponuky, ktorá nebola z našej strany vyžiadaná, porušíte tým zákon č. 147/2001 Zb., zákon č. 610/2003 Zb. a Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council.


* Warning:
If you intend to use our e-mail to send your advertising or business offer, which was not requested by us, you will violate Act no. 147/2001 Coll., Act no. 610/2003 Coll. a Directive 2002/58 / EC of the European Parliament and of the Council.


Mapa mesta

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email