Adresa

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

 

 

Litovelská 25

 

 

050 01 Revúca

 

 

 

 IČO:

 

45736324

 DIČ:

 

2023325326

 IČ DPH:

 

SK 2023325326

 

 

 

Telefón

058 / 4833 333

 

 

 

Fax

058 / 4833 312

 

 

 

E-mail

nsprevuca@nsprevuca.sk

     

* Upozornenie:
Ak náš e-mail mienite použiť pre zaslanie vašej reklamnej alebo obchodnej ponuky, ktorá nebola z našej strany vyžiadaná, porušíte tým zákon č. 147/2001 Zb., zákon č. 610/2003 Zb. a Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council.


* Warning:
If you intend to use our e-mail to send your advertising or business offer, which was not requested by us, you will violate Act no. 147/2001 Coll., Act no. 610/2003 Coll. a Directive 2002/58 / EC of the European Parliament and of the Council.


Mapa mesta

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email