Print Friendly, PDF & Email

 

 

Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb…

Personál

Zdravotná sestra

Lekár

Sestra – vrchná ses. OAIM

MUDr. Tatiana Vigodová

Bc. Andrea Bajusová

 058 4833 345

 058 4833 345