Správna rada NsP, n.o. Revúca je najvyšším orgánom organizácie . Jej pôsobnosť vychádza zo Štatútu NsP, n.o. , ktorý je v súlade so zákonom č. 213/1997 v znení neskorších predpisov. Tento štatút je neoddeliteľnou súčasťou organizačnej normy. Neoddeliteľnou súčasťou je aj Zakladacia listina NsP, n.o. , v ktorej je obsiahnutý počet a zoznam členov orgánov neziskovej organizácie.

Aktuálne zloženie členov správnej rady:

PhDr. Milan Brdársky,      
predseda správnej rady        
         
Ing. Peter Ferjančík      
člen správnej rady        
         
Mgr. Nadežda Lobodášová      
člen správnej rady        
         
MUDr. Juraj Ganaj      
člen správnej rady        
         
Vladimír Hrbál      
člen správnej rady
Print Friendly, PDF & Email