Správna rada

Správna rada NsP, n.o. Revúca je najvyšším orgánom organizácie . Jej pôsobnosť vychádza zo Štatútu NsP, n.o. , ktorý je v súlade so zákonom č. 213/1997 v znení neskorších predpisov. Tento štatút je neoddeliteľnou súčasťou organizačnej normy. Neoddeliteľnou súčasťou je aj Zakladacia listina NsP, n.o. , v ktorej je obsiahnutý počet a zoznam členov orgánov neziskovej organizácie.

 

Aktuálne zloženie členov správnej rady:

Predseda správnej rady

PhDr. Milan Brdársky

Člen správnej rady

Ing. Vladimír Depeš
MUDr. Juraj Ganaj
Vladimír Hrbál
Print Friendly, PDF & Email