Print Friendly, PDF & Email

Správna rada NsP, n.o. Revúca je najvyšším orgánom organizácie . Jej pôsobnosť vychádza zo Štatútu NsP, n.o. , ktorý je v súlade so zákonom č. 213/1997 v znení neskorších predpisov. Tento štatút je neoddeliteľnou súčasťou organizačnej normy. Neoddeliteľnou súčasťou je aj Zakladacia listina NsP, n.o. , v ktorej je obsiahnutý počet a zoznam členov orgánov neziskovej organizácie.

Aktuálne zloženie členov správnej rady:

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD.,MBA      
člen správnej rady        
         
PhDr. Milan Brdársky,      
člen správnej rady        
         
MUDr. Kornélia Šrámková,      
člen správnej rady        
         
MUDr. Juraj Ganaj      
člen správnej rady        
         
Vladimír Hrbál      
člen správnej rady