Verejné obstarávanie

V súčasnosti Verejné obstarávanie prebieha v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Vyhlásené verejné obstarávania 2020

STAV
15. Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky – kyslíková terapia  
  115-VO-HM-21-Prieskum trhu-Kyslíková terapia

Oznamenie o predlzeni lehoty na predkladanie ponuk

Príloha č.1-Opis predmetu zákazky

Ukončené
14. Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky “10 ks infúzne striekačky”  
Súbory na stiahnutie : 100-VO-MH-21-Výzva na predloženie ponuky-10 ks infúzne striekačky

Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií

Ukončené
13. Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky “Kúpa EKG prístroja pre COVID oddelenie”  
Súbory na stiahnutie : 087-VO-MH-21-Výzva na predloženie ponuky-Kúpa EKG

Príloha č.1-Návrh na plnenie kritérií

Ukončené
12. Prieskum trhu “Diagnostický medicínsky monitor”  
Súbory na stiahnutie : 017-VO-MH-21-Prieskum trhu-Diagnostický monitor pre RDG

Príloha č.1 k PHZ-Diagnostický monitor

Ukončené
11. Kúpa germicídnych žiaričov pre COVID oddelenie.  
Súbory na stiahnutie : 285-VO-HM-20-Výzva na predloženie ponuky-Germicídne žiariče Ukončené
10. Prieskum trhu-Laparoskopická zostava  
Súbory na stiahnutie : 210-VO-HM-20-Prieskum trhu-Laparoskopická zostava

165-VO-MH-20-Prieskum trhu-Poradenské služby

Ukončené

 

9. 198-VO-HM-20-Prieskum trhu-Monitor k endoskopickej zostave
Súbory na stiahnutie : 198-VO-HM-20-Prieskum trhu-Monitor k endoskopickej zostave Ukončené
8. Poradenské služby pre získanie finančnej podpory zo zdrojov EÚ a výber dodávateľa
Súbory na stiahnutie : 165-VO-MH-20-Prieskum trhu-Poradenské služby

Príloha č.1

Zrušené
7. Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
Súbory na stiahnutie : 161-VO-MH-20-Prieskum trhu-Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Ukončené
6. Elektroterapeutický prístroj REBOX
Súbory na stiahnutie : 151-VO-MH-20-Prieskum trhu-Kúpa REBOX prístroja Ukončené
5. Prieskum trhu – TRANSKUTÁNNY BILIRUBÍNOMETER PRE NEONATOLOGICKÉ ODDELENIE
Súbory na stiahnutie : 132-VO-HM-20-Prieskum trhu-Transkutánny bilirubínometer-1 Ukončené
4. Prieskum trhu – Kúpa chirurgickej súpravy pre operačné výkony zápästia
Súbory na stiahnutie : 078-VO-HM-20-Prieskum trhu-Súprava pre operácie zápästia-1 UKONČENÉ
3. Prieskum trhu-Plynový konvektomat pre OLVaS
Súbory na stiahnutie : 115-VO-HM-20-Výzva na predloženie ponuky-Konvektomat

031-VO-MH-20-Prieskum trhu-Konvektomat

Oznamenie o predlzeni LPP

Ukončené
2. Výzva na predloženie ponuky pre predmet zákazky: Prenájom analyzátorov a kúpa reagencií pre klinické laboratórium
Súbory na stiahnutie : 033-VO-MH-20-Výzva na predloženie ponuky-Prenájom analyzátorov

Príloha č.1 k Výzve-Analyzátory

UKONČENÉ
1.
Zákazka s nízkou hodnotou – Dodávka výpočtovej techniky pre NsP, n.o. Revúca
 
Súbory na stiahnutie : SP-Vyzva na predloženie ponuky-07.01.2020

Príloha č.1 k SP-Cena predmetu zákazky-Návrh na plnenie kritérií

 UKONČENÉ
 
Vyhlásené verejné obstarávania 2019 STAV
1. Monitorovacia centrála
Ukončené
Súbory na stiahnutie : SP-Vyzva na predloženie cenovej ponuky-09.10.2019

Príloha c.1-Specifikacia-monitorovacia centrala-1__

SP-priloha c.2-Navrh na plnenie kriterii

Priloha c.3-navrh zmluvy

2. Zákazka s nízkou hodnotou na predmet zákazky “Dezinfekčné prostriedky na ruky s držiakmi” Ukončené
Súbory na stiahnutie : 393-VO-MH-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1-opis a cena

3. Predmet zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ukončené
Súbory na stiahnutie : 304-VO-MH-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1-opis a cena

4. Výzva na predloženie cenovej ponuky-sanitné vozidlá Ukončené
Súbory na stiahnutie : Príloha č.1-Návrh na plnenie kritéria

Priloha c.2-specifikacia predmetu zakazky

289-VO-MH-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky-Sanitné vozidlá  

5. Výzva na predloženie cenovej ponuky k určeniu PHZ-Monitorovacia centrála a monitormi vitálnych funkcií Ukončené
Súbory na stiahnutie : 282-VO-MH-19-Prieskum trhu-Monitorovacia centrála

Príloha č.1 k PHZ-Monitorovacia centrála

6. Výzva na predloženie cenovej ponuky k určeniu PHZ na predmet zákazky Odberová váha Ukončené
Súbory na stiahnutie : 277-VO-MH-19-Prieskum trhu-Odberová váha

Príloha č.1 k PHZ-Odberová váha

7. Výzva na predloženie cenovej ponuky k určeniu PHZ na predmet zákazky “Dodávka odsávačiek”
Ukončené
Súbory na stiahnutie : 272-VO-MH-19-Prieskum trhu-Odsávačka.pdf

Príloha č.1-Cena prednetu zákazky-Návrh na plnenie kritéria.docx

8. Prieskum trhu-Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Generátor ozónu Ukončené
Súbory na stiahnutie : Príloha č.1 k PHZ-Generátor ozónu.docx

208-VO-MH-19-Prieskum trhu-Ozonoterapia.pdf

 

9. Prieskum trhu-Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka defibrilátora Ukončené
Súbory na stiahnutie : Príloha č.1 k PHZ-Defibrilátor.docx

209-VO-MH-19-Prieskum trhu-Defibrilátor.pdf

10. Prieskum trhu-Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Kombinovaný elektroterapeutický prístroj
Ukončené
Súbory na stiahnutie : Oznamenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.pdf

Oznamenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Príloha č.1 k PHZ-Elektroterapeutický prístroj.docx

210-VO-MH-19-Prieskum trhu-Elektroterapeutický prístroj.pdf

 

Vyhlásené verejné obstarávania 2019

STAV
1. Pôrodné postele – prieskum trhu UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 146-VO-MH-19-Prieskum trhu-Pôrodná posteľ.pdf

Príloha č.1 k PHZ-Pôrodné lôžko.docx

2.  Dodávka monitorov vitálnych funkcií UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 037-VO-HM-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky-Monitor vitálnych funkcií.pdf

Príloha č.1-Cena a opis prednetu zákazky-Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č.2-Návrh zmluvy.doc

3. Dodávka injekčných dávkovačov a infúznych púmp UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 039-VO-HM-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dávkovacie súpravy.pdf

Príloha č.1-Cena a opis prednetu zákazky-Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č.2-Návrh zmluvy.doc

Vyhlásené verejné obstarávania 2018

 

 
1. AUDITORSKÉ SLUŽBY-2018-Výzva na predloženie cenovej ponuky UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 277-VO-HM-18-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Príloha č.1-Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č.2-Návrh zmluvy.docx

 

   
2. MLIEČNE VÝROBKY-2018 – Výzva na predloženie cenovej ponuky
UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 213-VO-HM-18-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.1-Opis a cena.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.2-navrh zmluvy.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.1-Opis a cena.xlsx

Mliečne výrobky-Príloha č.2-navrh zmluvy.docx

3. INFÚZNE ROZTOKY-2018 – Výzva na predloženie cenovej ponuky
UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : Infúzne roztoky-2018-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Infúzne roztoky-2018-priloha c.1-opis a cena.pdf

Infúzne roztoky-2018-príloha č.2-navrh zmluvy.pdf

Infúzne roztoky-2018-priloha c.1-opis a cena.xlsx

Infúzne roztoky-2018-príloha č.2-navrh zmluvy.docx

Zrušené verejné obstarávania
1. Dodávka ventilačného prístroja pre intenzívnu starostlivosť

 

Ukončené verejné obstarávania
1. EKG holter – Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky-EKG holter.pdf

Príloha č.1-Návrh na plnenie kritéria word

Príloha č.2-Návrh zmluvy word

Príloha č.3-114-VO-18-EKG HOLTER-Predĺženie lehoty

2. Čistiace a dezinfekčné prostriedky – Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Príloha č.1-opis a cena excel

Príloha č.2-navrh zmluvy word

3. Zabezpečenie VO pre výber dodávateľa stavebných prác
Súbory na stiahnutie : Súťažné podklady.pdf

Príloha č.1 – Opis, cena predmetu zakázky.doc

1. Dodávka operačnej lampy
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky
2. Poradenské služby, príprava a realizácia žiadosti o NFP
Súbory na stiahnutie : Súťažné podklady.pdf

Príloha č.1 – Cenová ponuka.doc

Príloha č.2 – Mandátna zmluva.doc

 

Print Friendly, PDF & Email