Print Friendly, PDF & Email

V súčasnosti Verejné obstarávanie prebieha v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhlásené verejné obstarávania 2019

STAV
1. Predmet zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky  PREBIEHA
Súbory na stiahnutie : 304-VO-MH-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1-opis a cena

2. Výzva na predloženie cenovej ponuky-sanitné vozidlá PREBIEHA
Súbory na stiahnutie : Príloha č.1-Návrh na plnenie kritéria

Priloha c.2-specifikacia predmetu zakazky

289-VO-MH-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky-Sanitné vozidlá  

3. Výzva na predloženie cenovej ponuky k určeniu PHZ-Monitorovacia centrála a monitormi vitálnych funkcií PREBIEHA
Súbory na stiahnutie : 282-VO-MH-19-Prieskum trhu-Monitorovacia centrála

Príloha č.1 k PHZ-Monitorovacia centrála

4. Výzva na predloženie cenovej ponuky k určeniu PHZ na predmet zákazky Odberová váha  PREBIEHA
Súbory na stiahnutie : 277-VO-MH-19-Prieskum trhu-Odberová váha

Príloha č.1 k PHZ-Odberová váha

5. Výzva na predloženie cenovej ponuky k určeniu PHZ na predmet zákazky „Dodávka odsávačiek“
PREBIEHA
Súbory na stiahnutie : 272-VO-MH-19-Prieskum trhu-Odsávačka.pdf

Príloha č.1-Cena prednetu zákazky-Návrh na plnenie kritéria.docx

6. Prieskum trhu-Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Generátor ozónu PREBIEHA
Súbory na stiahnutie : Príloha č.1 k PHZ-Generátor ozónu.docx

208-VO-MH-19-Prieskum trhu-Ozonoterapia.pdf

 

7. Prieskum trhu-Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka defibrilátora PREBIEHA
Súbory na stiahnutie : Príloha č.1 k PHZ-Defibrilátor.docx

209-VO-MH-19-Prieskum trhu-Defibrilátor.pdf

8. Prieskum trhu-Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Kombinovaný elektroterapeutický prístroj
 PREBIEHA
Súbory na stiahnutie : Oznamenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.pdf

Oznamenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Príloha č.1 k PHZ-Elektroterapeutický prístroj.docx

210-VO-MH-19-Prieskum trhu-Elektroterapeutický prístroj.pdf

 

Vyhlásené verejné obstarávania 2019

STAV
1. Pôrodné postele – prieskum trhu UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 146-VO-MH-19-Prieskum trhu-Pôrodná posteľ.pdf

Príloha č.1 k PHZ-Pôrodné lôžko.docx

2.  Dodávka monitorov vitálnych funkcií UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 037-VO-HM-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky-Monitor vitálnych funkcií.pdf

Príloha č.1-Cena a opis prednetu zákazky-Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č.2-Návrh zmluvy.doc

3. Dodávka injekčných dávkovačov a infúznych púmp UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 039-VO-HM-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dávkovacie súpravy.pdf

Príloha č.1-Cena a opis prednetu zákazky-Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č.2-Návrh zmluvy.doc

Vyhlásené verejné obstarávania 2018

 

 
1. AUDITORSKÉ SLUŽBY-2018-Výzva na predloženie cenovej ponuky UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 277-VO-HM-18-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Príloha č.1-Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č.2-Návrh zmluvy.docx

 

   
2. MLIEČNE VÝROBKY-2018 – Výzva na predloženie cenovej ponuky
UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : 213-VO-HM-18-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.1-Opis a cena.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.2-navrh zmluvy.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.1-Opis a cena.xlsx

Mliečne výrobky-Príloha č.2-navrh zmluvy.docx

3. INFÚZNE ROZTOKY-2018 – Výzva na predloženie cenovej ponuky
UKONČENÉ
Súbory na stiahnutie : Infúzne roztoky-2018-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Infúzne roztoky-2018-priloha c.1-opis a cena.pdf

Infúzne roztoky-2018-príloha č.2-navrh zmluvy.pdf

Infúzne roztoky-2018-priloha c.1-opis a cena.xlsx

Infúzne roztoky-2018-príloha č.2-navrh zmluvy.docx

Zrušené verejné obstarávania
1. Dodávka ventilačného prístroja pre intenzívnu starostlivosť

 

Ukončené verejné obstarávania
1. EKG holter – Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky-EKG holter.pdf

Príloha č.1-Návrh na plnenie kritéria word

Príloha č.2-Návrh zmluvy word

Príloha č.3-114-VO-18-EKG HOLTER-Predĺženie lehoty

2. Čistiace a dezinfekčné prostriedky – Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Príloha č.1-opis a cena excel

Príloha č.2-navrh zmluvy word

3. Zabezpečenie VO pre výber dodávateľa stavebných prác
Súbory na stiahnutie : Súťažné podklady.pdf

Príloha č.1 – Opis, cena predmetu zakázky.doc

1. Dodávka operačnej lampy
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky
2. Poradenské služby, príprava a realizácia žiadosti o NFP
Súbory na stiahnutie : Súťažné podklady.pdf

Príloha č.1 – Cenová ponuka.doc

Príloha č.2 – Mandátna zmluva.doc