Poďakovania od našich pacientov

Poďakovanie MUDr. Voleková Mária a lekári Interného oddelenia 19.2.2024

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie Gynekologicko-pôrodníckemu  oddeleniu a ARO – 4.12.2023

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie Chirurgickému  oddeleniu – 29.9.2023

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie Internému oddeleniu a celému personálu nemocnice

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie celému personálu nemocnice

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie celému personálu nemocnice

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu Gynekologického oddelenia, Detského oddelenia a Anestéziologickému tímu

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu Gynekologického oddelenia

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu Chirurgického oddelenia, Interného oddelenia a ODCH

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu gynekologického oddelenia

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu Interného oddelenia a MUDr. Volekovej

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu pracovníkov uvedených v liste

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu FRO oddelenia

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu chirurgického oddelenia

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie celému personálu Revúckej nemocnice

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie celému personálu oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny JIS

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie sestričkám a lekárom za opateru 14.3.2021

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie vedeniu nemocnice a gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie MUDr. Jurajovi Ganajovi a chirurgickému oddeleniu.

Ďakovný list, znenie TU.

Poďakovanie celému kolektívu ARO

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie pani Benedikovej, MUDr. Uhrínovi, MUDr. Ganajovi a tímu FRO

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie GPO a PaNO

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie FRO a ODCH

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie p. Weiszova Valeria, gynekologia

Ďakovný list, znenie-kliknite TU

Poďakovanie Mudr. Volekovej, Mudr. Goldschmidtovej 

Ďakovný list, znenie-kliknite TU

Poďakovanie Internému oddeleniu – Ing. Mgr. Goliáš Tomáš 

Ďakovný list , znenie- kliknite TU

Poďakovanie oddeleniu ODCH

Ďakovný list , znenie- kliknite TU

Poďakovanie pánovi primárovi MUDr Ganajovi, MUDr Uhrínovi a vrchnej zdravotnej sestre Kataríne Murkovej.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie za zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie, Július Miartin – pacient

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie MUDr. Volekovej primárke interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie MUDr.Prasličkovi a zdravotníkom GPO.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom interného oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom chirurgického oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom detského oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom ODCH .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom NsP a vyjadrenie ZP24 Dôvera.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom CT a RDG oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom Interného oddelenia a oddelenia ODCH.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Baločka a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Ganaja a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Ganajovú a pre zdravotníkov ODCH oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Ganaja a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Volekovú a zdravotníkom interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre oddelenie JIS a ODCH zdravotníkom.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr. Hamara a zdravotníkom interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom ODCH a primárke MUDr. Ganajovej.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr. Hanuštiakovú Janu a zdravotnú sestru chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre pôrodnú asistentku Valiku Weisovu.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre kolektív fyziatricko – rehabilitačného pracoviska.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie Interné a chirurgické oddelenie.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie Interné oddelenie a ODCH.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

Print Friendly, PDF & Email