Poďakovanie celému kolektívu FRO oddelenia

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie celému kolektívu chirurgického oddelenia

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie celému personálu Revúckej nemocnice

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie celému personálu oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny JIS

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie sestričkám a lekárom za opateru 14.3.2021

Ďakovný list,znenie TU

Poďakovanie vedeniu nemocnice a gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie MUDr. Jurajovi Ganajovi a chirurgickému oddeleniu.

Ďakovný list, znenie TU.

Poďakovanie celému kolektívu ARO

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie pani Benedikovej, MUDr. Uhrínovi, MUDr. Ganajovi a tímu FRO

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie GPO a PaNO

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie FRO a ODCH

Ďakovný list, znenie TU

Poďakovanie p. Weiszova Valeria, gynekologia

Ďakovný list, znenie-kliknite TU

Poďakovanie Mudr. Volekovej, Mudr. Goldschmidtovej 

Ďakovný list, znenie-kliknite TU

Poďakovanie Internému oddeleniu – Ing. Mgr. Goliáš Tomáš 

Ďakovný list , znenie- kliknite TU

Poďakovanie oddeleniu ODCH

Ďakovný list , znenie- kliknite TU

Poďakovanie pánovi primárovi MUDr Ganajovi, MUDr Uhrínovi a vrchnej zdravotnej sestre Kataríne Murkovej.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie za zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie, Július Miartin – pacient

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie MUDr. Volekovej primárke interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie MUDr.Prasličkovi a zdravotníkom GPO.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom interného oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom chirurgického oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom detského oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom ODCH .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom NsP a vyjadrenie ZP24 Dôvera.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom CT a RDG oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom Interného oddelenia a oddelenia ODCH.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Baločka a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Ganaja a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Ganajovú a pre zdravotníkov ODCH oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Ganaja a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr.Volekovú a zdravotníkom interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre oddelenie JIS a ODCH zdravotníkom.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr. Hamara a zdravotníkom interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie zdravotníkom ODCH a primárke MUDr. Ganajovej.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre MUDr. Hanuštiakovú Janu a zdravotnú sestru chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre pôrodnú asistentku Valiku Weisovu.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie pre kolektív fyziatricko – rehabilitačného pracoviska.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie Interné a chirurgické oddelenie.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

Poďakovanie Interné oddelenie a ODCH.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

Print Friendly, PDF & Email