Cenník služieb NsP

Cenník administratívnych služieb a výkonov neuhrádzaných zo zdravotného poistenia, platný od 1.6.2015, otvoríte kliknutím na cenník

Názov organizačnej jednotkyp.č.
VýkonPoznámkaCenaMerná jednotka
Oddelenie vnútorného lekárstva1Pobyt na nadštandardnom lôžku( oslobodení od platenia zamestnanci NsP,n.o. Revúca)10,00 EURnoc
Oddelenie vnútorného lekárstva2Pobyt na nadštandardnom lôžku pre najbližších rodinných príslušníkov)( deti, manželka, manžel )5,00 EURnoc
Oddelenie vnútorného lekárstva3Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )5,00 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva4Potvrdenie o hospitalizácií1,00 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva5Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva6Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva7Používanie elektrospotrebičov na napájanie( mobily, PC, TV, atď.)2,00 EURpobyt
Oddelenie vnútorného lekárstva8RTG a CT dokumentácia na CD nosiči(vrátane prekladu pacienta do iného zdravotníckeho zariadenia)3,00 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva9Pobyt sprievodcu v ústavnej zdravotnej starostlivostibez stravy3,30 EURdeň
Oddelenie vnútorného lekárstva10Stravná jednotka pre sprievodcu(raňajky-obed-večera)7,00 EURdeň
Oddelenie vnútorného lekárstva11Jednorázové podanie infúzie bez liečiv na žiadosť pacienta5,00 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva12Jednorázové podanie infúzie + medikamenty na žiadosť pacienta10,00 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva13Tlač alebo kopírovaniestrana A40,15 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva14Záťažový test - ergometriana žiadosť pacienta12,00 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva15Poplatok sprievodcu prepravovanej osoby0,60 EURkm
Oddelenie vnútorného lekárstva16Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, ak pacient nie je odoslaný na ďalšie vyšetrenie na inú ambulanciu, alebo hospitalizáciuoslobadení od platenia zamestnanci NsP,n.o.2,00 EUR-
Oddelenie vnútorného lekárstva17EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta3,00 EUR-
Chirurgické oddelenie1Pobyt na nadštandardnom lôžku( oslobodení od platenia zamestnanci NsP,n.o. Revúca)10,00 EURnoc
Chirurgické oddelenie2Pobyt na nadštandardnom lôžku pre najbližších rodinných príslušníkov)( deti, manželka, manžel )5,00 EURnoc
Chirurgické oddelenie3Pobyt sprievodcu v ústavnej zdravotnej starostlivostibez stravy3,30 EURdeň
Chirurgické oddelenie4Stravná jednotka pre sprievodcu(raňajky-obed-večera)7,00 EURdeň
Chirurgické oddelenie5Potvrdenie o hospitalizácií1,00 EUR-
Chirurgické oddelenie6Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )5,00 EUR-
Chirurgické oddelenie7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Chirurgické oddelenie8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Chirurgické oddelenie9Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, ak pacient nie je odoslaný na ďalšie vyšetrenie na inú ambulanciu, alebo hospitalizáciuoslobadení od platenia zamestnanci NsP,n.o.2,00 EUR-
Chirurgické oddelenie10Používanie elektrospotrebičov na napájanie( mobily, PC, TV, atď.)2,00 EURpobyt
Chirurgické oddelenie11Poplatok sprievodcu prepravovanej osoby0,60 EURkm
Chirurgické oddelenie12Výber lekára, operatéra v pracovnom čase50,00 EUR-
Chirurgické oddelenie13Výber lekára, operatéra mimo pravný čas(príchod z domu)80,00 EUR-
Chirurgické oddelenie14Cena za ubytovanie po výkone JAS na žiadosť pacientavrátane stravy10,00 EUR-
Chirurgické oddelenie15Jednorázové podanie infúzie bez liečiv5,00 EUR-
Chirurgické oddelenie16Jednorázové podanie infúzie + medikamenty10,00 EUR-
Chirurgické oddelenie17Jednorázové podanie injekciena žiadosť pacienta1,60 EUR-
Chirurgické oddelenie18RTG a CT dokumentácia na CD nosiči(vrátane prekladu pacienta do iného zdravotníckeho zariadenia)3,00 EUR-
Chirurgické oddelenie19Tlač alebo kopírovaniestrana A40,15 EUR-
Chirurgické oddelenie20Poplatok sprievodcu prepravovanej osoby0,60 EURkm
Chirurgické oddelenie21Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Chirurgické oddelenie22Cena za lôžko na deň(pri nepreplatení hospitalizácie poisťovňou)10,00 EURdeň
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie1Pobyt na nadštandardnom lôžku( oslobodení od platenia zamestnanci NsP,n.o. Revúca)10,00 EURnoc
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie2Pobyt na nadštandardnom lôžku pre najbližších rodinných príslušníkov)( deti, manželka, manžel )5,00 EURnoc
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie3Návštevnícky balíčekset poskytnutý každému návštevníkovi na nadštandardnej izbe a otcovi pri pôrode2,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie4Pobyt sprievodcu v ústavnej zdravotnej starostlivostibez stravy3,30 EURdeň
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie5Stravná jednotka pre sprievodcu(raňajky-obed-večera)7,00 EURdeň
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie6Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )5,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie7Potvrdenie o hospitalizácií1,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie8Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie9Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie10Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, ak pacient nie je odoslaný na ďalšie vyšetrenie na inú ambulanciu, alebo hospitalizáciuoslobadení od platenia zamestnanci NsP,n.o.2,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie11Používanie elektrospotrebičov na napájanie( mobily, PC, TV, atď.)2,00 EURpobyt
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie12Poplatok sprievodcu prepravovanej osoby0,60 EURkm
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie13Prítomnosť otca pri pôrode s možnosťou zhotovenia vlastného video/foto záznamu25,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie14Výber lekára, operatéra, anesteziológa, pediatra, pôr. asistentky150,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie15Prepichnutie ušného laloka3,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie16Sterilizácia bez zdravotnej indikáciena žiadosť pacientky150,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie17Gynekologické vyšetrenie na žiadosť polície50,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie18Zavedenie vnútromaternicového telieska a podkožného implantátu20,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie19Extrakcia vnútromaternicového telieska10,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie20Extrakcia podkožného implantátu15,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie21Vyhotovenie foto snímku pri usg vyšetrení na požiadanie pacientky3,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie22Príplatok za podanie epidurálnej analgézie pri spontánnom pôrode(neplatia zamestnankyne NsP n.o.)70,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie23HCG test(na zistenie tehotenstva)1,60 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie24Potvrdenie pre administratívne účely(súdy, polícia, ÚPSVaR ....)5,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie25Potvrdenie o hospitalizácii1,00 EUR-
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie26Cena za ubytovanie po výkone v JAS na žiadosť pacienta vrátane stravy10,00 EUR-
Pediatricko neonatologické oddelenie1Pobyt sprievodcu dieťaťa na izbe II.cenovej kategórie0,00 EUR-
Pediatricko neonatologické oddelenie2Pobyt sprievodcu dieťaťa na samostatnej izbe I. cenovej kategórie:10,00 €1 sprievodca dieťaťa / deň / lôžko
Pediatricko neonatologické oddelenie3Pobyt sprievodcu dieťaťa na samostatnej izbe I. cenovej kategórie:20,00 EUR2 sprievodcovia dieťaťa /deň / izba
Pediatricko neonatologické oddelenie4Každý sprievodca dieťaťa nad 3 roky je povinný v zmysle zákona uhradiť3,30deň
Pediatricko neonatologické oddelenie5Od poplatku je oslobodená:matka dieťaťa do 6.mesiaca veku, ktorá dieťa dojčí
Pediatricko neonatologické oddelenie6Od poplatku je oslobodená:matka dieťaťa, ktoré je držiteíom preukazu ZŤP
Pediatricko neonatologické oddelenie7Stravná jednotka pre sprievodcu dieťaťa(raňajky - obed - večera)7,80 EURdeň
Pediatricko neonatologické oddelenie8Samostatne len obed(je povinný)3,70 EURdeň
Pediatricko neonatologické oddelenie9Potvrdenie pre administratívne účely(súdy, polícia, ÚPSVaR ....)5,00 EUR-
Pediatricko neonatologické oddelenie10Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Pediatricko neonatologické oddelenie11Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Pediatricko neonatologické oddelenie12Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, ak pacient nie je odoslaný na ďalšie vyšetrenie na inú ambulanciu, alebo hospitalizáciuoslobadení od platenia zamestnanci NsP,n.o.10,00 EUR-
Pediatricko neonatologické oddelenie13Používanie elektrospotrebičov na napájanie( mobily, PC, TV, atď.)2,00 EURpobyt
Oddelenie dlhodobo chorých1Pobyt na nadštandardnom lôžku( oslobodení od platenia zamestnanci NsP,n.o. Revúca)10,00 EURnoc
Oddelenie dlhodobo chorých2Samoplatca (cena za deň pobytu vrátane stravy1. a posledný deň sa počíta ako jeden deň)20,00 EURdeň
Oddelenie dlhodobo chorých3Potvrdenie pre administratívne účely(súdy, polícia, ÚPSVaR ....)5,00 EUR-
Oddelenie dlhodobo chorých4Potvrdenie o hospitalizácii1,00 EUR-
Oddelenie dlhodobo chorých5Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Oddelenie dlhodobo chorých6Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Oddelenie dlhodobo chorých7RTG a CT dokumentácia na CD nosiči(vrátane prekladu pacienta do iného zdravotníckeho zariadenia)3,00 EUR-
Oddelenie dlhodobo chorých8Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení sociálnych služieb7,00 EUR-
Oddelenie dlhodobo chorých9Pobyt sprievodcu v ústavnej zdravotnej starostlivosti bez stravy3,30 EURdeň
Oddelenie dlhodobo chorých10Stravná jednotka pre sprievodcu(raňajky - obed - večera)7,00 EURdeň
Oddelenie dlhodobo chorých11Jednorázové podanie infúzie bez liečiv5,00 EUR-
Oddelenie dlhodobo chorých12Jednorázové podanie infúzie + medikamenty10,00 EUR-
Oddelenie dlhodobo chorých13Poplatok sprievodcu prepravovanej osoby0,60 EURkm
Oddelenie dlhodobo chorých14Používanie elektrospotrebičov na napájanie( mobily, PC, TV, atď.)Pobyt do 20 dní5,00 EURpobyt
Oddelenie dlhodobo chorých15Používanie elektrospotrebičov na napájanie( mobily, PC, TV, atď.)Pobyt 21 a viac dní7,00 EURpobyt
Oddelenie dlhodobo chorých16Používanie elektrospotrebičov na napájanie( mobily, PC, TV, atď.)Používanie nabíjačky na mobilný telefón2,00 EURpobyt
Rádiodiagnostické oddelenie1Napálenie RTG a CT dokumentácie na CD nosič3,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie2Riziková príprava vrátane medikamentov3,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie3Podanie 1 amp. Marcainu pri vyšetrení PRT pod CT kontrolou5,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie4SamoplatciCT v oblasti hlavy90,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie5SamoplatciCT v oblasti krku80,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie6SamoplatciCT v oblasti hrudníka120,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie7SamoplatciCT v oblasti brucha120,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie8SamoplatciCT v oblasti malej panvy110,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie9SamoplatciCT v oblasti hrudníka,brucha(v jednom sedení)210,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie10SamoplatciCT u polytraumatického pacienta alebo pri stagingu nádorových ochorení(hlava, chrbtica, hrudník, brucho a panva)260,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie11SamoplatciCT v oblasti muskuloskeletálneho systému65,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie12SamoplatciCT medzistavcových priestorov(do troch priestorov)75,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie13SamoplatciTrojrovinné a volumetrická rekonštrukcia( možno vykázať k výkonom č.5200 - č.5204e)30 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie14SamoplatciCT angiografia140,00 EUR-
Rádiodiagnostické oddelenie15SamoplatciPRT75,00 EUR-
Oddelenie FRO1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom6,60 EUR-
Oddelenie FRO2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Oddelenie FRO3Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Oddelenie FRO4Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Oddelenie FRO5Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Oddelenie FRO6Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Oddelenie RHB1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom6,60 EUR-
Oddelenie RHB2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Oddelenie RHB3Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Oddelenie RHB4Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Oddelenie RHB5Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Oddelenie RHB6Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
USG vyšetrenie1Výber lekára na vyšetrenie2,00 EUR-
USG vyšetrenie2Fotodokumentácia z USG vyšetrenia3,00 EUR-
USG vyšetrenie3Samoplatci - v závislosti od bodového hodnotenia daného vyšetreniapodľa cenníka, cena za 1 bod0,017 EURbod
Chirurgická ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
Chirurgická ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Chirurgická ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
Chirurgická ambulancia4Odber krvi za účelom vyšetrenia na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej látky15,00 EUR-
Chirurgická ambulancia5Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
Chirurgická ambulancia6Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Chirurgická ambulancia7Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Chirurgická ambulancia8Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Chirurgická ambulancia9Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Chirurgická ambulancia10Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, ak pacient nie je odoslaný na ďalšie vyšetrenie na inú ambulanciu, alebo hospitalizáciuoslobadení od platenia zamestnanci NsP,n.o.10,00 EUR-
Chirurgická ambulancia11Komplexné chirurgické vyšetrenie pre tretie osoby10,00 EUR-
Chirurgická ambulancia12Záloha za zapožičanie barlí (pri vrátení barlí a predložení potvrdenia o zaplatení sa záloha vráti)10,00 EUR-
Chirurgická ambulancia13Odstránenie polypov z estetických dôvodov33,00 EUR-
Chirurgická ambulancia14Odstránenie bradavíc z estetických dôvodov15,00 EUR-
Chirurgická ambulancia15Vybratie znamienka a následne stehov bez zdravotnej indikácie33,00 EUR-
Chirurgická ambulancia16Vystavenie potvrdenia pre komerčnú poisťovňu5,00 EUR-
Chirurgická ambulancia17Fotokópia zdravotného preukazu (zahraniční pacienti)0,50 EUR-
Traumatologická ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
Traumatologická ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Traumatologická ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
Traumatologická ambulancia4Odber krvi za účelom vyšetrenia na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej látky15,00 EUR-
Traumatologická ambulancia5Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
Traumatologická ambulancia6Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Traumatologická ambulancia7Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Traumatologická ambulancia8Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Traumatologická ambulancia9Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Traumatologická ambulancia10Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, ak pacient nie je odoslaný na ďalšie vyšetrenie na inú ambulanciu, alebo hospitalizáciuoslobadení od platenia zamestnanci NsP,n.o.10,00 EUR-
Traumatologická ambulancia11Komplexné chirurgické vyšetrenie pre tretie osoby10,00 EUR-
Traumatologická ambulancia12Záloha za zapožičanie barlí (pri vrátení barlí a predložení potvrdenia o zaplatení sa záloha vráti)10,00 EUR-
Traumatologická ambulancia13Odstránenie polypov z estetických dôvodov33,00 EUR-
Traumatologická ambulancia14Odstránenie bradavíc z estetických dôvodov15,00 EUR-
Traumatologická ambulancia15Vybratie znamienka a následne stehov bez zdravotnej indikácie33,00 EUR-
Traumatologická ambulancia16Vystavenie potvrdenia pre komerčnú poisťovňu5,00 EUR-
Traumatologická ambulancia17Fotokópia zdravotného preukazu (zahraniční pacienti)0,50 EUR-
Algeziologická a OAIM ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
Algeziologická a OAIM ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Algeziologická a OAIM ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
Algeziologická a OAIM ambulancia4Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
Algeziologická a OAIM ambulancia5Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Algeziologická a OAIM ambulancia6Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Algeziologická a OAIM ambulancia7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Algeziologická a OAIM ambulancia8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Urologická a neurologická ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
Urologická a neurologická ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Urologická a neurologická ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
Urologická a neurologická ambulancia4Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
Urologická a neurologická ambulancia5Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Urologická a neurologická ambulancia6Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Urologická a neurologická ambulancia7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Urologická a neurologická ambulancia8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Nefrologická ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
Nefrologická ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Nefrologická ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
Nefrologická ambulancia4Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
Nefrologická ambulancia5Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Nefrologická ambulancia6Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Nefrologická ambulancia7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Nefrologická ambulancia8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Ortopedická ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
Ortopedická ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Ortopedická ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
Ortopedická ambulancia4Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
Ortopedická ambulancia5Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Ortopedická ambulancia6Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Ortopedická ambulancia7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Ortopedická ambulancia8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
ORL ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
ORL ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
ORL ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
ORL ambulancia4Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
ORL ambulancia5Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
ORL ambulancia6Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
ORL ambulancia7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
ORL ambulancia8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
ORL ambulancia9Preventívne vyšetrenie sluchu pre samoplatcu(audiometrické vyšetrenie)10,00 EUR-
ORL ambulancia10Vyšetrenie samoplatcu podľa aktuálneho bodového hodnotenia0,01917 EURbod
Očná ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
Očná ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
Očná ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
Očná ambulancia4Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
Očná ambulancia5Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
Očná ambulancia6Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
Očná ambulancia7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
Očná ambulancia8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
Očná ambulancia9Očné vyšetrenie na vodičský preukaz20,00 EUR-
TaRCH ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
TaRCH ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
TaRCH ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
TaRCH ambulancia4Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
TaRCH ambulancia5Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
TaRCH ambulancia6Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
TaRCH ambulancia7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
TaRCH ambulancia8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
TaRCH ambulancia9Spirometria - na žiadosť pacienta (samoplatca)8,00 EUR-
HTO ambulancia1Prvé vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť bez odporučenia obvodným lekárom10,00 EUR-
HTO ambulancia2Kontrolné vyšetrenie na žiadosť pacienta3,30 EUR-
HTO ambulancia3Odber krvi na žiadosť pacienta2,80 EUR-
HTO ambulancia4Podanie injekcie na žiadosť pacienta1,60 EUR-
HTO ambulancia5Potvrdenie pre administratívne účely( súdy, polícia, ÚPSVaR ... )6,60 EUR-
HTO ambulancia6Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia zdravia10,00 EUR-
HTO ambulancia7Kópia lekárskej správy1 strana A41,60 EUR-
HTO ambulancia8Kópia lekárskej správykaždá ďalšia strana A40,40 EUR-
HTO ambulancia9Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov na žiadosť pacienta3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníSPRACOVANIE VZORKY
Cenník laboratórnych vyšetrení1Odber krvi3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2Centrifugácia vzorky krvi3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníIMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
Cenník laboratórnych vyšetrení1KS+ Rh + skrínining protilátok20,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2Inoskupinové antigény ( K, Dw, C, c, E, e )5,00 EURá
Cenník laboratórnych vyšetreníHEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
Cenník laboratórnych vyšetrení1Základný KO ( krvný obraz )5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2KO + diff. krvný náter mikroskopicky10,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3KO + diff. + Eo kvantitatívne12,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4KO + diff + Eo+ krvný náter mikroskopicky15,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníHEMOKOAGULAČNÉ VYŠETRENIA
Cenník laboratórnych vyšetrení1Čas krvácania - ČK3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2Hemokaogulačný skríning( RČP, PTČ, APTT, Fbg , TT)30,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3PTČ - INR (QUICK)5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4APTT - PTTR5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení5Fbg - fibrinogén5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení6TT - trombínový test5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení7AT III - antitrombín III20,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení8D - Diméry25,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení9FSF8,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníBIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA
Cenník laboratórnych vyšetrení1Stolica na OK8,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníBIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA V MOČI
Cenník laboratórnych vyšetrení1Moč chem. + sediment5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2ADDIS5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3Clearens kreatinínu v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4Odpad bielkovín v moči6,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení5Calcium v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení6Fosfor v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení7Magnézium v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení8Chloridy v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení9Kálium v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení10Nátrium v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení11Kyselina močová v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení12Urea v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení13Kreatinin v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení14Glukóza v moči3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení15Amylázy v moči5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení16Toxikologické vyšetrenie moču30,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníBIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA V SÉRE
Cenník laboratórnych vyšetrení1Glykovaný hemoglobín12,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2Glykémia z kapilárnej krvi4,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3Glykémia5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4Urea4,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení5Kreatinin5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení6Kyselina močová5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení7Celkové bielkoviny3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení8Albumín3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení9Amylázy6,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení10ASLO12,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení11RF12,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení12CRP8,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení13ABR9,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení14Fe5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení15UIBC v sére3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníHEPATRÁLNE TESTY
Cenník laboratórnych vyšetrení1Bilirubín celkový5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2Bilirubín konjugovaný5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3AST5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4ALT5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení5GMT5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení6ALP5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení7LDH5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníLIPIDOVÝ SKRÍNING
Cenník laboratórnych vyšetrení1Cholesterol8,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2Cholesterol - HDL5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3Cholesterol - LDL5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4Triglyceridy5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníMINERÁLY
Cenník laboratórnych vyšetrení1Natirum - Na3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2Kálium - K3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3Magnézium - Mg3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4Calcium - Ca3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení5Fosfor - P3,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení6Chloridy - C13,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníIMUNOGLOBULÍNY
Cenník laboratórnych vyšetrení1IgG6,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2IgM6,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3IgA6,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníKARDIALNE MARKERY
Cenník laboratórnych vyšetrení1CK5,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2CK MB10,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3Troponín T50,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4N- pro BNP25,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníHORMÓNY
Cenník laboratórnych vyšetrení1TSH20,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2TSH + fT430,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3βhCG20,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetreníONKOMARKERY
Cenník laboratórnych vyšetrení1CA 12540,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení2C A 19-940,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení3CEA40,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení4PSA30,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení5AFP20,00 EUR-
Cenník laboratórnych vyšetrení6Ferritín20,00 EUR-
Odber na COVID-19 Odber na komerčný účel /samoplatca/PCR
Odber na COVID-19 Odber na komerčný účel /samoplatca/1test + odber + vyhodnotenie + výsledok75,00 EUR-
Odber na COVID-19 Odber na komerčný účel /samoplatca/2odber10,00 EUR-
Odber na COVID-19 Odber na komerčný účel /samoplatca/AG test
Odber na COVID-19 Odber na komerčný účel /samoplatca/1test + odber + vyhodnotenie + výsledok15,00 EUR-
Odber na COVID-19 Odber na komerčný účel /samoplatca/2odber + vyhodnotenie + výsledok5,00 EUR-
Odber na COVID-19 Odber na komerčný účel /samoplatca/Protilátky
Odber na COVID-19 Odber na komerčný účel /samoplatca/1odber na protilátky/ stanovenie špecifických protilátok v triedach IgM, IgA, IgG proti vírusu SARS-CoV-230,00 EUR-
Zdravotné výkony na účely dávok sociálnej pomoci1Vyšetrenie zdravotného stavu občana v konaní o dávke soc. pomoci,v konaní o soc. službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzácii10,00 EUR-
Zdravotné výkony na účely dávok sociálnej pomoci2Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie občana v konaní o dávke soc. pomoci v konám o soc. službe alebo príspevku na kompenzáciu5,00 EUR-
Zdravotné výkony na účely dávok sociálnej pomoci3Vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia5,00 EUR-
Zdravotné výkony na účely dávok sociálnej pomoci4Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení soc. služieb choroby a zdravotného postihnutia10,00 EUR-
 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email