Dotazník spokojnosti pre oddelenia NsP, n.o. Revúca

Údaj označený * je povinný. Ďakujeme Vám za Váš názor.


  Dotazník spokojnosti pacienta NsP, n.o. Revúca (oddelenia)


  Chceli by ste vyjadriť svoj názor na poskytnutú zdravotnú starostlivosť, personál alebo na ďalšie poskytované služby? Môžete tak urobiť prostredníctvom dotazníka spokojnosti, ktorý po vyplnení vložte do schránky na oddelení. Pomáhate nám tým zlepšovať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  Ďakujeme a oceňujeme, že nám venujete svoj čas.

  Pohlavie :(povinné)

  Vek :(povinné)

  Zdravotná poisťovňa :(povinné)

  Vyberte oddelenie : (povinné)

  Spokojnosť s lekárskou starostlivosťou

  (tieto údaje sú povinné)

  Ako ste boli spokojná/ý so starostlivosťou lekárov ?
  (o zdravotnom stave, užívaní liekov, priebeh vyšetrení..)

  Ako ste boli spokojná/ý s komunikáciou a prístupom zo strany lekárov ?
  (vystupovanie, ochota riešiť a odpovedať na Vaše otázky..)

  Ako ste boli spokojná/ý so zlepšením zdravotného stavu pri prepustení z nemocnice ?

  Spokojnosť s ošetrovateľskou starostlivosťou

  Ako ste boli spokojná/ý so starostlivosťou sestier ?
  (celková úroveň ošetrovateľskej starostlivosti..)

  Ako ste boli spokojná/ý s komunikáciou a prístupom zo strany sestier ?
  (vystupovanie, ochota riešiť a odpovedať na Vaše otázky..)

  Ako ste boli spokojná/ý s poučením od sestier pri ďalšom postupe v domácej liečbe ?
  (zrozumiteľné a dostatočné informácie)

  Spokojnosť s fyzioterapeutickou a rehabilitačnou starostlivosťou

  (označte len v prípade, že Vám rehabilitačná starostlivosť bola poskytovaná)

  Ako ste boli spokojná/ý s fyzioterapeutickou a rehabilitačnou liečbou počas hospitalizácie ?

  Ako ste boli spokojná/ý s komunikáciou a prístupom zo strany fyzioterapeutov ?
  (vystupovanie, ochota riešiť a odpovedať na Vaše otázky..)

  Ako ste boli spokojná/ý s poučením od fyzioterapeutov pri ďalšom postupe v domácej liečbe ?
  (zrozumiteľné a dostatočné informácie)

  Spokojnosť s poskytovanými službami

  (tieto údaje sú povinné)

  Ako ste boli spokojná/ý s prijatím a ubytovaním na oddelení ?

  Ako ste boli spokojná/ý s čistotou a poriadkom na oddelení ?

  Ako ste boli spokojná/ý s kvalitou stravy ?

  Vaše podnety, návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

  Opíšte kód do políčka pod
  captcha

  Späť na úvodnú stránku
  Print Friendly, PDF & Email