Vedenie nemocnice

 

Mgr. Janette Hrbálová

Riaditeľka NsP, n.o. Revúca
Tel.: 058 4833 322
 

je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť NsP, n.o. a koná v jej mene v rozsahu jemu udelených právomocí v Štatúte NsP, n.o. Je zamestnancom organizácie, menuje a odvoláva ho správna rada .
Okrem konateľských oprávnení :

►riadi činnosť NsP a reprezentuje n.o. vo vzťahu k okoliu,

►určuje realizáciu schváleného postupu v záležitostiach koncepcie rozvoja organizácie v základom predmete činnosti, ako aj jej podnikateľskej činnosti a hospodárenia,

► vykonáva kontrolnú činnosť vo všetkých oblastiach činnosti vnútorných organizačných jednotiek,

► vymenúva a odvoláva svojich zástupcov z radov zamestnancov n.o., ktorí ho v čase jeho neprítomnosti zastupujú v plnom rozsahu jeho práv a povinností v jednotlivých oblastiach pôsobnosti n.o., a to v liečebno-preventívnej starostlivosti a v ekonomicko-prevádzkovo-technickej oblasti.

► vystupuje za n.o. v zamestnaneckých vzťahoch.

 

Print Friendly, PDF & Email