Milí príbuzný, rodina, priatelia a všetci, ktorým záleží na zdraví Vašich blízkych,

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Vám lekár nemôže podať žiadne informácie o zdravotnom stave telefonicky !
Pri návštevách je potrebné riadiť sa konkrétnymi pokynmi jednotlivých oddelení.
 
 
 
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie   
Primár :MUDr. Stanislav FILKOR
Lekár :MUDr. Marcel HREBENÁR
Lekár :MUDr. Bibiana SEDLÁKOVÁ
Lekár :Tetiana SOTULA
Lekár :Vasyl KACHALA
Vrchná sestra : Weiszová Valéria
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :filkor.stanislav@nsprevuca.sk
Chirurgické oddelenie   
Primár :MUDr. Ganaj Juraj
Lekár :MUDr. Ganaj Juraj, jr.
Lekár :Savko Yurii
Lekár :Mykytchak Vasyl
Vrchná sestra : Bc. Murková Katarína
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :ganaj.juraj@nsprevuca.sk
Interné oddelenie   
Primár :MUDr. Voleková Mária
Lekár :Uliana Pekhno
Lekár :Mariia Lokota
Lekár :Ihor Solopchuk
Vrchná sestra : Mgr. Andrášiková Blažena
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :volekova.maria@nsprevuca.sk
Geriatrické oddelenie   
Primár :MUDr. Ganajová Iveta
Lekár :
Lekár :
Vrchná sestra : Mgr. Mičkyová Katarína
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :ganajova.iveta@nsprevuca.sk
Pediatricko neonatologické oddelenie   
Primár :MUDr. Čepišáková Tatiana
Lekár :MUDr. Marta Zacharová
Lekár :MUDr. Oleksandra Kozak
Vrchná sestra : Repáková Danka
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :cepisakova.tatiana@nsprevuca.sk
OAIM a JIS Oddelenie   
Primár :MUDr. Hatem Abu Murad
Lekár :Anna Shchekun
Lekár :MUDr. Tatiana Vigodová
Vrchná sestra :Mária Pohorelcová
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :abumurad.hatem@nsprevuca.sk
Dialyzačný stacionár   
Primár :MUDr. Ivana GOLDSCHMIDTOVÁ
Lekár :
Lekár :
Vrchná sestra : Mgr. Petra BARÓNOVÁ
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :goldschmidtova.ivana@nsprevuca.sk
Oddelenie hematológie a klinických laboratórií   
Primár :MUDr. Imrich Markuljak
Vrchná sestra :Mgr. Monika Gašpercová
Laborant:Alžbeta Hencelová
Laborant:Petra Smereková
Laborant:Dana Šramová
Laborant:Jana Ilková
Laborant:Tatiana Švonavcová
Laborant:Eva Simanová
Laborant:Monika Štítnická
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :gaspercova.monika@nsprevuca.sk
e-mail :markuljak.imrich@nsprevuca.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email