Print Friendly, PDF & Email

 

 

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie    Návštevné hodiny        
             Primár : MUDr. Stanislav FILKOR Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár :   Utorok  od  15.00  do  16.30
Lekár : MUDr. Marcel HREBENÁR Streda  od  15.00  do  16.30
Lekár : MUDr. Bibiana SEDLÁKOVÁ Štvrtok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Weiszová Valéria Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833382 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail : filkor.stanislav@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

 

 Chirurgické oddelenie Návštevné hodiny
Primár : MUDr. Ganaj Juraj Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár :   Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Bc. Murková Katarína Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833353 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail :  ganaj.juraj@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

 Interné oddelenie  Návštevné hodiny    
       Primár : MUDr. Voleková Mária Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár : MUDr. Ivana Dreisigová Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Mgr. Andrášiková Blažena Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833354 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail :  volekova.maria@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

Geriatrické oddelenie    Návštevné hodiny        
             Primár : MUDr. Ganajová Iveta Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár :   Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Mgr. Mičkyová Katarína Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833357 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail :  ganajova.iveta@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

 

Pediatricko neonatologické oddelenie   Návštevné hodiny        
             Primár : MUDr. Čepišáková Tatiana Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár :   Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Repáková Danka Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833354 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail : cepisakova.tatiana@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

OAIM a JIS Oddelenie Návštevné hodiny        
             Primár : Dr. Slobodianiuk Garri Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár :   Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Bc. Bajúsová Andrea Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833355 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail :  slobodianiuk.garri@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

Dialyzačný stacionár   Ordinačné hodiny        
             Primár : MUDr. Ivana GOLDSCHMIDTOVÁ Pondelok  od  06.00  do  18.00
    Utorok  od  06.00  do 18.00
    Streda  od  06.00  do 18.00
    Štvrtok  od  06.00  do 18.00
Vrchná sestra : Mgr. Petra BARÓNOVÁ Piatok  od  06.00  do 18.00
Telefón :  +421(0)584833332 Sobota  od  06.00  do 18.00
e-mail : goldschmidtova.ivana@nsprevuca.sk Nedeľa Len akútne stavy !