Oddelenie hematológie a klinických laboratórií

Oddelenie hematológie a klinických laboratórií   
Primár :MUDr. Imrich Markuljak
Vrchná sestra :Mgr. Monika Gašpercová
Laborant:Alžbeta Hencelová
Laborant:Petra Smereková
Laborant:Dana Šramová
Laborant:Jana Ilková
Laborant:Eva Simanová
Laborant:Monika Štítnická
Telefón :+421(0)584833333
e-mail :nsprevuca@nsprevuca.sk

Cenník – Spektrum laboratórnych vyšetrení

Print Friendly, PDF & Email