Bohoslužby – Kaplnka Božieho milosrdenstva

REVÚCKA NEMOCNICA MÁ SVOJU KAPLNKU, POSVÄTIL JU ROŽŇAVSKÝ DIECÉZNY BISKUP MONS. PROF. THDR. PHDR. STANISLAV STOLÁRIK, PHD.

Vo štvrtok 7. októbra zavítal na pôdu revúckej nemocnice rožňavský diecézny biskup Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., aby posvätil Kaplnku Božieho milosrdenstva, ktorá bude slúžiť zdravotníckemu personálu, pacientom a ich príbuzným.

U úvode stretnutia, ktoré sa nieslo v duchu uvedenia kaplnky do prevádzky slávnostným požehnaním, sa veriacim prihovorila riaditeľka nemocnice Mgr. Janette Hrbálová, ktorá sa poďakovala  Bohuznámemu sponzorovi a všetkým, ktorí ochotne priložili ruku k dielu. Osobitné poďakovanie adresovala MUDr. Márii Volekovej, primárke interného oddelenia nemocnice, za neoceniteľnú pomoc pri budovaní miesta, ktoré bude slúžiť všetkým chorým na tele i na duši. Avšak najväčšie ďakujem bolo venované duchovnému stvoriteľovi neba i zeme so slovami  „Ďakujeme Pánu Bohu, že nám otvoril srdcia, aby sme sa stali spolutvorcami jeho diel“.

So slovami biskupa Stolárika: „Usilujme sa, aby sme zjednotení vo viere a láske predstavovali živú cirkev putujúcu na Zemi, ktorá je znakom a prejavom Božej lásky voči všetkým ľuďom“, nasledoval úkon požehnania kaplnky a slávnostná svätá omša, ktorú biskup odslúžil spoločne s dekanom farnosti Revúca Mgr. Jozefom Fričovským, kaplánom farnosti Revúca Mgr. Štefanom Balážom a nemocničným kaplánom Univerzitnej nemocnici v Martine PhLic. Mgr. Jurajom Jendrejovským.

Ale tejto výnimočnej udalosti sa zúčastnila aj evanjelická farárka Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Revúca Mgr. Ing. Danica Hudecová a primátor mesta Revúca Ing. Július Buchta, ktorí spoločne so všetkými prítomnými oslávili výnimočnosť požehnaného a posväteného miesta, do ktorého budú prichádzať tí, ktorí  budú hľadať útočisko v Ježišovi Kristovi a v Pánovi.

To, čo bolo možno až nemožné a určite náročné, sa stalo skutočnosťou. Našli sa mnohí obetaví ľudia, ktorí boli ochotní pomôcť a podarilo sa im zriadiť stánok pre stretnutia, stánok pre modlitby, stánok pre Boha i pre ľudí.

Dokument o požehnaní kapalnky :

Konanie bohoslužieb :

Oznam  

Oznamujeme pacientom a zamestnancom, že každý utorok o 15.30 hod sa budú konať v Nemocničnej kaplnke Božieho Milosrdenstva.

Evanjelické Služby Božie.

 

 

Print Friendly, PDF & Email