Jednodňová zdravotná starostlivosť

Všeobecné informácie pre pacienta

Jednodňová zdravotná starostlivosť (jednodňová chirurgia, gynekológia) predstavuje pre pacienta šetrný spôsob chirurgickej liečby, pretože rieši chorobné stavy, ktoré nie je možné doriešiť pri ambulantnom ošetrovaní, ale zároveň si tento stav nevyžaduje hospitalizáciu v nemocnici. Hlavnou výhodou jednodňovej zdravotnej starostlivosti je pobyt v nemocnici kratší ako 24 hodín. Podľa náročnosti operačného zákroku odchádzate domov buď bezprostredne po operácii, alebo pri zložitejších operačných zákrokoch je váš zdravotný stav sledovaný na moderne vybavenej pooperačnej izbe a domov odchádzate do 24 hodín.

Ako postupovať?

Pri konzultácii u odborného lekára vám budú vysvetlené všetky náležitosti operačného výkonu, dohodnete sa na spôsobe anestézie, rozsahu predoperačných vyšetrení a termíne operačného zákroku. Uskutočňované zákroky sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V prípade využitia nadštandardných služieb alebo samoplatcov, vám lekár poskytne aj informácie o poplatkoch za služby nad rámec zdravotnej starostlivosti hradenej zdravotnými poisťovňami.

V prípade operačného zákroku v lokálnej anestézii vám potrebné inštrukcie poskytne lekár alebo zodpovedná sestra. Celý priebeh vyšetrení, termíny vyšetrení (interné predoperačné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie) a odbery krvi, ktoré sú potrebné k operačnému zákroku v celkovej anestézii vám s ochotou dohodne naša recepčná sestra. Výhodou je absolvovanie konzultácií, predoperačného vyšetrenia, chirurgického zákroku ako aj pooperačnej liečby v rámci jednej nemocnice pod dohľadom stáleho tímu lekárov a sestier.

Pred operačným výkonom:

 • 5 až 7 dní pre plánovaným operačným výkonom sa neodporúčajú užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylosalicylovú (acylpirín, anopyrín, aspirín).
 • V prípade užívania antidepresív treba ich vysadenie pred plánovaným operačným výkonom vopred konzultovať s vaším psychiatrom/ neurológom.
 • 24 hodín pred plánovaným výkonom sa nesmú požívať alkoholické nápoje.
 • Operačný zákrok je kontraidikovaný, ak vám v deň operácie začala menštruácia.
 • Od polnoci pred operačným výkonom nejesť a nepiť! V prípade viacerých pravidelne užívaných liekov (okrem vitamínov, minerálov, hormonálnej antikoncepcie, alebo náhradnej hormonálnej liečby), je potrebná konzultácia s anestéziológom.

V deň operačného výkonu:

 • V deň operačného výkonu sa dostavte minimálne hodinu pred operačným výkonom na recepciu pracoviska jednodňovej chirurgie. Náš personál vás odprevadí na izbu a poskytne vám všetky potrebné inštrukcie súvisiace s predoperačnou prípravou.
 • V deň operačného výkonu je potrebné prísť nalačno (ráno sa nesmie jesť, piť, fajčiť). Lieky, ktoré pravidelne užívate každé ráno, najmä lieky na vysoký krvný tlak a na srdce, užite ráno o 6.00 hod. s jedným hltom vody. Výnimku tvoria perorálne antidiabetiká a inzulín, ktoré sa ráno nemôžu užiť! Pravidelne užívané lieky si prineste so sebou.
 • Na operačný výkon sa dostavte osprchovaný. Ohľadom odstránenia ochlpenia príslušnej časti tela budete poučený.
 • Prineste si so sebou: laboratórne výsledky, interné predoperačné vyšetrenie, anesteziologické vyšetrenie, občiansky preukaz, zdravotný preukaz, kompletnú zdravotnú dokumentáciu – zdravotnú kartu.
 • Môžete si doniesť so sebou pyžamo aj papuče.
 • Na operačný výkon sa dostavte: bez šperkov, bez nalakovaných nechtov, bez gélových nechtov, bez make-upu, bez piercingu.

Po operačnom výkone:

 • Je potrebné zabezpečiť si doprovod, ktorý vás odvezie po operačnom výkone domov.
 • Po prepustení z pracoviska jednodňovej chirurgie budete ďalej užívať vaše lieky a lieky na utíšenie bolesti.
 • V deň operačného výkonu po celkovej anestézii by ste nemali: obsluhovať elektrické prístroje, viesť motorové vozidlá, pracovať vo výškach, podpisovať právne dokumenty ani robiť závažné prehlásenia, piť alkoholické nápoje a brať lieky, ktoré vám neodporučil lekár.

Celkový poplatok za služby je nutné uhradiť najneskôr v deň zákroku. Poplatok môžete uhradiť priamo v pokladni nemocnice.Pokiaľ vám bude zdravotná starostlivosť poskytnutá v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ste nemocensky poistený, tzv. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) vám môže vypísať len váš všeobecný praktický lekár. V prípade, že sa z akýchkoľvek príčin nemôžete objednaného operačného zákroku zúčastniť, je nutné termín telefonicky, prípadne osobne na pracovisku odhlásiť najneskôr do 2 dní pred zákrokom. 

Print Friendly, PDF & Email