Vyšetrenie pečene – SIRIUS

Ponúkame Vám bezplatné vyšetrenie pečene, / https://siriushepi.sk / ktoré sa bude realizovať v našom meste.

Predregistrácia je na sekretariáte NsP,n.o.Revúca, v tvare: meno, priezvisko, tel. kontakt.

v prípade Vášho záujmu kontaktujte prosím sekretariát NsP,n.o.Revúca telefonicky na čísle  058 48 33 311

Pacienti sa budú vyšetrovať v poradí podľa predregistrácie.

Ostatní sa budú na mieste registrovať a pôjdu sa dovyšetrovať do FNsP Roosevelta BB.

Dňa: 30.03.2023 od 09.00 do 17.00 hod, je možné  vyšetriť cca 100 klientov.

Kde: Gymnázium M.Kukučína v Revúcej

Vyšetrenie je určené osobám, u ktorých sa v rodine diagnóza vyskytuje alebo majú nejaký zdravotný problém.

Print Friendly, PDF & Email

OZNAM NEPRÍTOMNOSTI LEKÁRA V AMBULANCII :

Oznamujeme Vám, že v dňoch 20.02.2023  a 21.02.2023 nebude ordinovať MUDr. Ivan na  ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 17.02.2023  nebude ordinovať MUDr. Baločko na  urologickej ambulancii.


Oznamujem Vám, že dňa 10.2.2023 sa nebude ambulovať na USG pracovisku z dôvodu dovolenky MUDr. Chleboviča a neprítomnosti MUDr. Sedláka.


Oznamujeme Vám, že predoperačné vyšetrenia počas zastupovania MUDr. Vigodovej sa vykonávajú v pondelok a v stredu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod.


Oznamujeme Vám, že dňa 12.01.2023 (štvrtok) a 17.01.2023 (pondelok) nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 11.01.2023 do odvolania nebude z dôvodu PN ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 18.01.2023 do 01.02.2023 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ACHB.

Predpis liekov pre chronických pacientov zabezpečí MUDr. Majlingová v neurologickej ambulancii.

Anesteziologické vyšetrenie pre pacientov NsP, n.o Revúca zabezpečia lekári OAIM.

Anesteziologické vyšetrenie pre pacientov, ktorí podstúpia operačný výkon v inom zdravotníckom zariadení zabezpečia lekári OAIM po osobnej dohode na OAIM.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.12.2022  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na  TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 23.12.2022  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na  TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 22.12.2022 do 30.12.2022  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.12.2022 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. primárka MUDr. Táňa Jasičová nebude ordinovať na FRA dňa 20.12.2022 a 27.12.2022.


Oznamujeme Vám , že od 12.12.2022 do 08.01.2023 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že 30.11.2022 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že v nasledujúcich termínoch nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.

od  28.11.2022 do 02.12.2022

od 21.12.2022 do 23.12.2022

od 29.12.2022 do 30.12.2022


Oznamujeme Vám, že p. primárka MUDr. Táňa Jasičová nebude ordinovať na FRA v dňoch 20. a 27. decembra 2022.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2022  nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 26.10.2022 nahlásila PN p. MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2022 a 02.11.2022 nebude ordinovať MUDr. Markuljak na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. primárka MUDr. Táňa Jasičová nebude ordinovať na FRA dňa 8.11.2022 (utorok), namiesto toho bude ordinovať týždeň predtým dňa 2.11.2022 (streda).


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2022 a 02.11.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Smugalová na internej ambulancii nebude ordinovať do odvolania.


Oznamujeme Vám, že od 26.09.2022 do 30.09.2022 a od 12.10.2022 do 30.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.
Oznamujeme pacientom, že počas dovolenky p. MUDr. Vigodovej v čase od 26.09.2022 do 30.09.2022 a od 12.10.2022 do 30.10.2022 sa budú vykonávať predoperačné anesteziologické vyšetrenia len pre pacientov operovaných v NsP,n.o.Revúca. Ďakujeme za porozumenie.


Oznamujeme Vám, že dňa 10.10.2022, 14.10.2022 a 21.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 04.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na Oftalmologickej ambulancii. Dôvod : PN lekára.


Oznamujeme Vám, že dňa 18.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Jasičová na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že MUDr. Zacharová od 12.09.2022 na kardiologickej ambulancia nebude ordinovať.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 30.8-.31.8.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan Ján na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 24.08.2022 do 04.09.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 03.08.2022 do 20.08.2022 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 22.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 25.07.2022 do 29.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 25.07.2022 do 05.08.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 13.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 11.07.2022 do 29.08.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.   

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii bude v čase od 01.07.2022 do 20.09.2022 čerpať neplatené voľno.

O predpis liekov môžu pacienti požiadať meilom: na adrese: sekretariat@nsprevuca.sk  v tvare: Meno Priezvisko …Rodné číslo…Názov lieku alebo na tel.čísle: 058/4833-311.

Ich požiadavka bude vybavená 11.07.2022, po tomto termíne oznámime najbližší termín vybavenia.


Oznamujeme Vám, že dňa 08.07.2022 a 15.07.2022  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 04.07.2022 – 06.07.2022 a od 01.08.2022 – 10.08.2022  nebude ordinovať MUDr. Markuljak na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 04.07.2022 do 07.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 19.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Jasičová na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa  20.06.2022 – 24.06.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 17.06.2022  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 20.05.2022 do 09.06.2022 nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii.  

Akútne stavy vyšetrí p. MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 23.05.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 23.05.2022 do 25.05.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.  


MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii bude čerpať 1/2 dňa dovolenky – 20.05.2022


Oznamujeme Vám, že od 18.05.2022 do 25.05.2022 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 23.05.2022 nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 02.05.2022 a 04.05.2022 nebude ordinovať Ambulancia bolesti.  

Anestéziologická ambulancia  bude zabezpečená cez OAIM.


Oznamujeme Vám, že dňa 22.04.2022 nebude ordinovať MUDr.Bitar na neurologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 13.04.2022 do 14.04.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 13.04.2022 – 22.04.2022 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii .  


Oznamujeme Vám, že dňa 28.03.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.  

Ambulancia p. MUDr. Suchačovej už ordinuje.


Continue reading “OZNAM NEPRÍTOMNOSTI LEKÁRA V AMBULANCII :”

Print Friendly, PDF & Email

Oznam – Kardiologická ambulancia

Oznamujeme pacientom, že kardiologická ambulancia pre poistencov zo zdravotnej poisťovne Dôvera (24) a poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (25), do odvolania nebude poskytovať zdravotnú starostlivosť z dôvodu, že s týmito poisťovňami nemáme uzavretý zmluvný vzťah na kardiologickej ambulancii.

V prípade potreby predpisovania liekov, môžete prísť na internú ambulanciu s posledným nálezom od kardiológa a lieky, ktoré môže predpísať internista Vám budú predpísané.

Pacienti, ktorí boli objednaní na mesiac február dostanú náhradný termín, hneď ako to bude možné.

Poistenci zdravotnej poisťovne Union, budú mať poskytnutú zdravotnú starostlivosť na kardiologickej ambulancii tak ako boli objednaní.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a veríme, že situácia sa vyrieši čo v najkratšom čase.

Ďakujeme za pochopenie.

Print Friendly, PDF & Email

Tlačivo na poukázanie 2% dane za zdaňovacie obdobie 2022

Poukazovanie podielu zaplatenej dane je určené len pre verejnoprávne neziskové organizácie, a teda prijímateľom nemôžu byť fyzické osoby, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkev a záujmové združenia.

Tlačivá na stiahnutie :

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

STIAHNÚŤ

 

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

STIAHNÚŤ

 

Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba
Poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť
Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní,
rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Som právnická osoba
Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely.
V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať?

Prijímateľom môže byť iba verejnoprávna nezisková organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

Na zápis do zoznamu platiteľov je potrebná každoročná registrácia u ktoréhokoľvek notára v období od 1. septembra do 15. decembra.

Notárovi sa pre účely registrácie predkladá:

– rozhodnutie o založení organizácie (vrátane potvrdenia o pridelení IČO),
– stanovy, štatút alebo iný dokument, z ktorého je zrejmý predmet činnosti a údaj, kto je
  štatutárnym orgánom,
– potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá
  nedoplatky na poistnom,
– v prípade, že má organizácia aj zamestnancov, vyžaduje sa aj potvrdenie od príslušnej
  zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 30 dní,
– potvrdenie príslušnej banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel dane poukázaný.

Žiadne potvrdenie od daňového úradu sa nevyžaduje.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

Podávam si daňové priznanie sám

– Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na
  nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
  alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka:
Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 

– K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
  ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Viac informácií k náležitostiam tlačiva nájdete na Finančnej správe SR…

Lehoty správcu dane na vyplatenie

Po splnení zákonných podmienok prevedie správca dane podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.

Na čo môže prijímateľ financie použiť?

Financie získané z 2 % (3 %)  sa môžu použiť len na zákonom stanovený účel, a to na ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, na resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry, na poskytovanie sociálnej pomoci, na zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, na ochranu ľudských práv, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na vedu a výskum a na organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel na uvedené činnosti do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol podiel zaplatenej dane poukázaný, je povinný takýto podiel vrátiť do 90 dní správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa.

Vysvetľujúce zákony:
Zákon č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmu

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmu

Print Friendly, PDF & Email

OZNAM – Kardiologická ambulancia

OZNÁMENIE

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca oznamuje, že kardiologická ambulancia bude ordinovať v dňoch.

Sobota 04.02.2023

Nedeľa 05.02.2023

Pondelok 06.02.2023

Sobota 11.02.2023

Pondelok 20.02.2023

Pondelok 06.03.2023

Pondelok 20.03.2023

 

V zmysle platného cenníka, pacient hradí poplatok vo výške 5,00 Eur za Službu súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti .

Poplatok pacient uhradí v pokladni NsP, n.o. Revúca pred vyšetrením, počas víkendu na vrátnici NsP, n.o.Revúca.

 

VYŠETRENIE NA KARDIOLOGICKEJ AMBULANCII BUDE MOŽNÉ LEN po PREDCHÁDZAJÚCOM OBJEDNANÍ SA NA VYŠETRENIE.

Objednávať sa na vyšetrenie je možné každý utorok na telefónnom čísle 0940 994 981 v čase:

od 7,15 hod. do 12,15 hod. a od 13.00 hod. do 15.15 hod.

OBJEDNÁVANIE NIE JE MOŽNÉ  CEZ INTERNET Z TECHNICKÝCH PRÍČIN, NA ODSTRÁNENÍ PRACUJEME

 

Na prvé vyšetrenie si pacient so sebou prinesie:

> Posledný lekársky nález od kardiológa

> Doporučenie praktického lekára (v prípade, že pacient ešte na vyšetrení u žiadneho kardiológa nebol)

V rámci objednávania sa na vyšetrenie zdravotná sestra poskytne pacientovi všetky potrebné informácie.

 

 

 

O ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Stiahnuť dokument vo formáte *.pdf   – kliknite na tento link

Print Friendly, PDF & Email

Oznam – USG ambulancia

Oznamujeme Vám, že dňa 13.10.22 t.j. vo štvrtok nebudú z technických dôvodov realizované USG vyšetrenia. V prípade urgentného vyšetrenia je potrebné zavolať na RDG pracovisko kl. 323.

Na vyšetrenie sa môžu pacienti objednať nasledujúci deň – t.j. 14.10.22 – piatok po 13-ej hod.

MUDr.Chlebovič, primár RDG odd.

Print Friendly, PDF & Email