Hyperbarická liečba

Radi by sme poznali Váš názor. Prosím po zhliadnutí videa nám odošlite Váš názor, či by ste privítali hyperbarickú kyslíkovú terapiu.

Loading poll ...
Print Friendly, PDF & Email

A je tu začiatok Nového roka 2024!

,,Často sa zamýšľame nad tým, aký bude, čo nové nám prinesie. Kladieme si rôzne želania  a priania ale je to aj čas bilancovania, čo všetko sme v uplynulom roku dosiahli“.

A takto sme začali aj my, zamestnanci NsP, n. o. v Revúca, a to spoločným stretnutím pri vianočnom punči,  kde pani riaditeľka zhodnotila výsledky našej práce, vyjadrila poďakovanie zamestnancom a predstavila program a smerovanie našej nemocnice. Zároveň vyzdvihla nutnosť tímovej spolupráce, vhodnej komunikácie a asertívneho prístupu pri napĺňaní cieľov organizácie. Je aj v našom záujme  spokojnosť našich pacientov, klientov, rodinných príslušníkov a zamestnancov.

 

Autor článku                                                                           PhDr. Marianna Hajdúková, MPH

                                                                                              námestníčka riaditeľa úseku ošetrovateľstva

Print Friendly, PDF & Email

Oznámenie o vykonávaní ortopedických výkonov od januára 2024

Informácie pre lekárov o spôsobe spolupráce :

  • pacient s príslušnou Dg. príde na chirurgickú alebo ortopedickú ambulanciu,
  • chirurg ak ide o akútny stav, ortopéd akútny stav alebo chronický stav, pacienta vypíše na MR,
  • s výsledkom, hlavne CD nosičom sa pacient vráti a CD sa odošle MUDr. Barlovi , 
  • MUDr. Barla zhodnotí či je to na operačné alebo konzervatívne riešenie a v prípade operačného riešenia sa pacient objedná na operačný výkon,
  • operovať sa bude dva krát do mesiaca v pondelok,
  • objednávať sa bude na chirurgickej ambulancii.

Veríme, že sa nám podarí nadviazať túto spoluprácu k obojstrannej spokojnosti …pre blaho našich pacientov.

Print Friendly, PDF & Email

UNION POISŤOVŇA – ŠKOLA CHRBTA

INFORMÁCIE KU ŠKOLA CHRBTA :

Poistenec UNION zdravotnej poisťovne si cez VIP UNION portáli vygeneruje voucher (poukážku na školu chrbta).

Príde k poskytovateľovi, ktorý ma zazmluvnené niektorý z priamo hradených výkonov, ktoré nespadajú do globálneho rozpočtu.

Názov výkonu maximálna frekvencia iné podmienky úhrady
Vstupné vyšetrenie pre poskytnutie /indikáciu/ zdravotných výkonov Y0018 a/alebo Y0021 Jeden výkon za kalendárny rok Zdravotný výkon je v trvaní viac ako 20 minút, Zahŕňa cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov, popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, vypísanie správy, záver a vypracovanie liečebného plánu.
Klasická masáž jednej časti tela, elektroliečba, individuálna telesná výchova Osem výkonov za kalendárny rok Výkon je v trvaní 30 minút a zahŕňa aspoň jednu z rehabilitačných činností uvedenú v obsahu výkonu.
Skupinová    hydrokinezoterapia, individuálna vodoliečba, podvodná masáž, hydromasáž Osem výkonov za kalendárny rok Výkon  je v trvaní 30 minút a zahŕňa aspoň jednu z rehabilitačných činností uvedenú v obsahu výkonu.
Print Friendly, PDF & Email

Oznam – Kardiologická ambulancia

Oznamujeme pacientom, že kardiologická ambulancia pre poistencov zo zdravotnej poisťovne Dôvera (24) a poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (25), do odvolania nebude poskytovať zdravotnú starostlivosť z dôvodu, že s týmito poisťovňami nemáme uzavretý zmluvný vzťah na kardiologickej ambulancii.

V prípade potreby predpisovania liekov, môžete prísť na internú ambulanciu s posledným nálezom od kardiológa a lieky, ktoré môže predpísať internista Vám budú predpísané.

Pacienti, ktorí boli objednaní na mesiac február dostanú náhradný termín, hneď ako to bude možné.

Poistenci zdravotnej poisťovne Union, budú mať poskytnutú zdravotnú starostlivosť na kardiologickej ambulancii tak ako boli objednaní.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a veríme, že situácia sa vyrieši čo v najkratšom čase.

Ďakujeme za pochopenie.

Print Friendly, PDF & Email

OZNAM – Kardiologická ambulancia

OZNÁMENIE

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca oznamuje, že kardiologická ambulancia bude ordinovať v dňoch.

Sobota 04.02.2023

Nedeľa 05.02.2023

Pondelok 06.02.2023

Sobota 11.02.2023

Pondelok 20.02.2023

Pondelok 06.03.2023

Pondelok 20.03.2023

 

V zmysle platného cenníka, pacient hradí poplatok vo výške 5,00 Eur za Službu súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti .

Poplatok pacient uhradí v pokladni NsP, n.o. Revúca pred vyšetrením, počas víkendu na vrátnici NsP, n.o.Revúca.

 

VYŠETRENIE NA KARDIOLOGICKEJ AMBULANCII BUDE MOŽNÉ LEN po PREDCHÁDZAJÚCOM OBJEDNANÍ SA NA VYŠETRENIE.

Objednávať sa na vyšetrenie je možné každý utorok na telefónnom čísle 0940 994 981 v čase:

od 7,15 hod. do 12,15 hod. a od 13.00 hod. do 15.15 hod.

OBJEDNÁVANIE NIE JE MOŽNÉ  CEZ INTERNET Z TECHNICKÝCH PRÍČIN, NA ODSTRÁNENÍ PRACUJEME

 

Na prvé vyšetrenie si pacient so sebou prinesie:

> Posledný lekársky nález od kardiológa

> Doporučenie praktického lekára (v prípade, že pacient ešte na vyšetrení u žiadneho kardiológa nebol)

V rámci objednávania sa na vyšetrenie zdravotná sestra poskytne pacientovi všetky potrebné informácie.

 

 

 

O ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Stiahnuť dokument vo formáte *.pdf   – kliknite na tento link

Print Friendly, PDF & Email