N a š e z v e s t i

Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca

 N a š e   z v e s t i

 

  • Konal sa odborný akreditovaný seminár pre sestry, pôrodné asistentky, praktické sestry a sanitárov na tému:

  ,,Komunikácia v ošetrovateľstve“.

 

  • Zúčastnili sme sa ročníka GEMERSKO – NOVOHRADSKÝCH LEKÁRSKYCH A ZDRAVOTNÍCKYCH DNÍ, ktorý sa konal vo Veľkom Krtíši. Aktívnou účasťou sme sa zapojili a prezentovali sme našu prácu v ADOS a MOH. Súčasťou konferencie bolo aj poďakovanie a oceňovanie lekárov za ich výnimočnú prácu a prínos v medicínskej praxi. Ocenenie bolo udelené aj lekárom z našej nemocnice a to primárke detského a neonatologického oddelenia MUDr. Marte Zacharovej a primárke interného oddelenia MUDr. Márii Volekovej.

Kolegyniam blahoželáme!

                                                                        

  • Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia na pozvanie prodekana LF UPJŠ v Košiciach. Ústrednou témou pracovného stretnutia bolo nielen prezentovať našu nemocnicu, ale aj získať potenciálnych lekárov pre našu nemocnicu. Umožniť študentom 6. ročníka LF UPJŠ stáž na pracoviskách chirurgického oddelenia, pediatrického a neonatologického oddelenia, interného oddelenia a gynekologicko – pôrodnického oddelenia. Naklonení pre spoluprácu boli aj profesori z LF UPJŠ kde sme spolu v rámci diskusie prehlbovali vzájomnú spoluprácu a prínos pre našu nemocnicu.

Robíme všetko pre to aby sme ďalej napredovali!

 

PhDr. Marianna Hajdúková, MPH., dipl.s., námestníčka OŠE

MUDr. Lukáš Kokorák, PhD., MBA, námestník LPS

MUDr. Miloš Kapusta, námestník pre LPS   

Print Friendly, PDF & Email