Kaplnka Božieho milosrdenstva

REVÚCKA NEMOCNICA MÁ SVOJU KAPLNKU, POSVÄTIL JU ROŽŇAVSKÝ DIECÉZNY BISKUP MONS. PROF. THDR. PHDR. STANISLAV STOLÁRIK, PHD.

Vo štvrtok 7. októbra zavítal na pôdu revúckej nemocnice rožňavský diecézny biskup Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., aby posvätil Kaplnku Božieho milosrdenstva, ktorá bude slúžiť zdravotníckemu personálu, pacientom a ich príbuzdným.

U úvode stretnutia, ktoré sa nieslo v duchu uvedenia kaplnky do prevádzky slávnostným požehnaním, sa veriacim prihovorila riaditeľka nemocnice Mgr. Janette Hrbálová, ktorá sa poďakovala  Bohuznámemu sponzorovi a všetkým, ktorí ochotne priložili ruku k dielu. Osobitné poďakovanie adresovala MUDr. Márii Volekovej, primárke interného oddelenia nemocnice, za neoceniteľnú pomoc pri budovaní miesta, ktoré bude slúžiť všetkým chorým na tele i na duši. Avšak najväčšie ďakujem bolo venované duchovnému stvoriteľovi neba i zeme so slovami  „Ďakujeme Pánu Bohu, že nám otvoril srdcia, aby sme sa stali spolutvorcami jeho diel“.

So slovami biskupa Stolárika: „Usilujme sa, aby sme zjednotení vo viere a láske predstavovali živú cirkev putujúcu na Zemi, ktorá je znakom a prejavom Božej lásky voči všetkým ľuďom“, nasledoval úkon požehnania kaplnky a slávnostná svätá omša, ktorú biskup odslúžil spoločne s dekanom farnosti Revúca Mgr. Jozefom Fričovským, kaplánom farnosti Revúca Mgr. Štefanom Balážom a nemocničným kaplánom Univerzitnej nemocnici v Martine PhLic. Mgr. Jurajom Jendrejovským.

Ale tejto výnimočnej udalosti sa zúčastnila aj evanjelická farárka Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Revúca Mgr. Ing. Danica Hudecová a primátor mesta Revúca Ing. Július Buchta, ktorí spoločne so všetkými prítomnými oslávili výnimočnosť požehnaného a posväteného miesta, do ktorého budú prichádzať tí, ktorí  budú hľadať útočisko v Ježišovi Kristovi a v Pánovi.

To, čo bolo možno až nemožné a určite náročné, sa stalo skutočnosťou. Našli sa mnohí obetaví ľudia, ktorí boli ochotní pomôcť a podarilo sa im zriadiť stánok pre stretnutia, stánok pre modlitby, stánok pre Boha i pre ľudí.

A tak kaplnka, ktorá je umiestnená na prízemí budovy nemocnice, je sprístupnená počas návštevných hodín PO- PIA v čase 14:30 do 15:30 hod. Termíny bohoslužieb budú zverejňované na stránke nemocnice https://www.nsprevuca.sk/bohoslužby

Print Friendly, PDF & Email

TaRCH ambulancia – objednávkový systém

Vážení pacienti,

TaRCH ambulancia ordinuje streda-štvrtok-piatok

oznamujeme Vám, že dňom 30.06.2021 bol spustený objednávkový systém na pľúcnej ambulancii. Pacienti sa môžu objednať na internetovej adrese objednatvysetrenie.sk, alebo kliknutím na tento link.

Čas objednania je orientačný a v prípade zmeny Vám bude odoslaná sms o zmene termínu. Objednaní pacienti sú na vyšetrenie uprednostňovaní, a o poradí pacientov stále rozhoduje lekár podľa akútnosti zdravotného stavu pacienta.

Ordinuje 30.06.2021-02.07.2021

Dovolenka od 07.07. – 27.07.2021

Ordinuje 28.07.2021 – 30.07.2021

Ordinuje 04.08.2021-06.08.2021

Neplatené voľno od 11.08.2021-07.09.2021

Ďakujeme za pochopenie.

Print Friendly, PDF & Email