12. máj Medzinárodný deň sestier

Srdce pre sestru !

 

Úspešne napĺňať rolu zdravotnej sestry je náročným poslaním, ktoré spočíva v pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Mnohokrát sú sestry pri svojej práci vystavené každodennej záťaži, stresom, únave a vyčerpanosti, ktorým musia čeliť a zvládať rôzne náročné situácie. Byť pri lôžku pacientov, zachraňovať ľudské životy si žiada od sestier veľa fyzických a psychických síl. Zároveň prináša so sebou aj zodpovednosť, empatiu, rozhodnosť a odhodlanie.  12. máj vo svete sa slávi ako Medzinárodný deň sestier. Tento deň sa spája s úctou, s pokorou a hlavne poďakovaním pre sestry. Je zároveň príležitosťou, keď sa sestrám udeľuje cena Biele srdce, ktoré symbolizuje vedomosti, súcit, ľudskosť a humanitou napĺňajúcu prácu a ducha ošetrovateľstva.

     V našej nemocnici si sestry, praktické sestry, sanitárky pri spoločnej káve pripomínajú tento deň svojou zodpovednou a obetavou prácou v starostlivosti o pacienta. Milé slová od pacientov, ich úsmev, poďakovanie, ako aj spokojnosť pacienta prináša nám sestrám nielen dobrý pocit, že svoju prácu si vykonávame spoľahlivo a zodpovedne, ale je aj zároveň akousi výzvou pre neustále zlepšovanie.

Ďakujeme Vám!

,,Preto ocenenie a poďakovanie patrí nielen každej zdravotnej sestre, ale aj praktickej sestre a sanitárke!“

                                                           

                                                                      

PhDr. Marianna Hajdúková, MPH., Dipl.s.

námestníčka ošetrovateľstva

Print Friendly, PDF & Email