Ako napredujeme v našej nemocnici ?

Otvárame sa novým možnostiam a výzvam, zapájame sa do tvorby rôznych projektov.  Nastavili sme proces vzdelávania a zúčastňujeme sa akreditovaných odborných seminárov. Chceme sa posúvať a ďalej napredovať. Na úseku ošetrovateľstva chceme individualizovať prístup k pacientom a jeho potrebám, vytvárať terapeutický vzťah založený na vzájomnej dôvere a úcte. V správaní a komunikácii s pacientom uplatňovať prvky humanizácie a chceme zefektívniť tímovú spoluprácu. Naďalej pokračujeme v modernizácii priestorov nemocnice. Zrekonštruovali sme priestory RDG, FBLR, vynovili sme priestory OAIM. Aktuálne modernizujeme priestory Oddelenia dlhodobo chorých (ODCH) a zamestnaneckej jedálne.

      Postupnými krokmi budujme našu nemocnicu preto akákoľvek Vaša podpora v našich cieľoch nás posúva vpred. Je pre nás prioritou poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť a dosiahnuť spokojnosť našich pacientov/klientov a ich rodinných príslušníkov.

                                              

 PhDr. Marianna Hajdúková, MPH., DiS

 námestníčka ošetrovateľstva

Print Friendly, PDF & Email