Oznamujeme Vám, že dňa 17.06.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 14.06.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že Ambulancia bolesti a anesteziologická ambulancia nebude ordinovať od 27.05.2019 do 07.06 2019 z dôvodu čerpania dovoleniek.

Predoperačné vyšetrenia sa budú vykonávať len pre pacientov operovaných v NsP, n.o. Revúca.


Oznamujeme Vám, že dňa  24.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  10.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 15.05.2019 a 16.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Šmotková na neurologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 07.06.2019; 12.07.2019; 02.08.2019 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že utorky od 06.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na očnej ambulancii z dôvodu PN.

V sobotu a nedeľu sa ordinuje bez zmeny.


Oznamujeme Vám, že dňa 26.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 23.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na očnej ambulancii.


 

Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 06-07.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 23.04.2019 do 24.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  od  12.04.2019 do 24.,04.2019 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňoch 08.04.2019 a 09.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 05.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.

Read More