Periradikulárna terapia (PRT)

Periradikulárna terapia (PRT) je moderná bezpečná terapeutická metóda liečby bolesti chrbtice šíriacej sa do dolných končatín pri tzv. radikulárnom syndróme.
Metóda ma nízke riziko komplikácií pretože využíva počítačovú tomografiu (CT) na navigáciu ihly do presného miesta v blízkosti nervu (koreňa) alebo do oblasti kĺbneho spojenia stavcov, ktorou sa do oblasti spôsobujúcej bolesti následne podáva pripravená zmes Liečiva (Diprophos) a anestetiká (Marcain), spolu v objeme 4 – 6 ml. Následne po aplikácii liečebnej zmesi alebo anestetika sa ihla z tela vytiahne a výkon je ukončený. Úspešnosť liečby bolesti pomocou ozónu a PRT dosahuje 85 – 90% a efekt liečby pretrváva individuálne 2 – 12 mesiacov. Liečbu je možné opakovať viackrát.

Periradikulárna terapia ……čítať viac

PRT – informácie pre pacienta

Print Friendly, PDF & Email