Materské znamienka

Čo sú materské znamienka?

Materské znamienka sú vo všeobecnosti nazývané všetky druhy ohraničených vývojových porúch kože alebo slizníc kdekoľvek na tele. Môžu byť vrodené alebo získané počas života. V koži materských znamienok sú zoskupené tzv. névové bunky, ktoré tvoria pigment. V niektorých prípadoch je toto nahromadenie pigmentových buniek dedičné.

Komplikácie

Aj z nevinného materského znamienka sa môže vyvinúť rakovina kože. Malígna (zhubná) premena névu je charakterizovaná

 • spontánnou ulceráciou (zvredovatením) a krvácaním,
 • zväčšením a stmavnutím,
 • šírením sa pigmentovaného útvaru do okolia,
 • vytváraním ďalších pigmentových lézií v blízkom okolí pôvodného útvaru,
 • zápalovými zmenami bez vonkajšej príčiny (mechanické poškodenie a pod.),
 • bolestivosťou a svrbením.

Pred operáciou sa o možných komplikáciách a rizikách porozprávajte s vaším chirurgom.

Operačný zákrok

Materské znamienka sa najčastejšie odstraňujú chirurgicky vo väčšine prípadov v rámci lokálnej anestézie (miestne znecitlivenie). Rana sa následne ošetrí podľa pokynov chirurga, odstránené znamienko sa odošle na histologické vyšetrenie, pri ktorom sa zistí, či sa jedná o zhubný alebo nezhubný útvar. V prípade pozitívneho výsledku, bude pacientovi navrhnutý ďalší liečebný postup ako aj návšteva onkológa.

Pooperačný priebeh

Hneď po operačnom výkone môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie. Pred odchodom do domácej liečby bude každý pacient poučený o svojom zdravotnom stave a so svojím chirurgom si dohodne termín ďalšej kontroly resp. termín odstránenia stehov (tie sa odstraňujú zvyčajne na 7. až 10. deň).
Bezprostredne po zákroku by operované miesto nemalo byť vystavované priamemu slnečnému žiareniu.

Kedy kontaktovať lekára?

V prípade, že sa u vás objavili niektoré z nasledovných príznakov, bezodkladne kontaktujte svojho lekára:

 • horúčka,
 • opuch,
 • začervenanie,
 • krvácanie,
 • silnejúca bolesť.
Print Friendly, PDF & Email