A je tu začiatok Nového roka 2024!

,,Často sa zamýšľame nad tým, aký bude, čo nové nám prinesie. Kladieme si rôzne želania  a priania ale je to aj čas bilancovania, čo všetko sme v uplynulom roku dosiahli“.

A takto sme začali aj my, zamestnanci NsP, n. o. v Revúca, a to spoločným stretnutím pri vianočnom punči,  kde pani riaditeľka zhodnotila výsledky našej práce, vyjadrila poďakovanie zamestnancom a predstavila program a smerovanie našej nemocnice. Zároveň vyzdvihla nutnosť tímovej spolupráce, vhodnej komunikácie a asertívneho prístupu pri napĺňaní cieľov organizácie. Je aj v našom záujme  spokojnosť našich pacientov, klientov, rodinných príslušníkov a zamestnancov.

 

Autor článku                                                                           PhDr. Marianna Hajdúková, MPH

                                                                                              námestníčka riaditeľa úseku ošetrovateľstva

Print Friendly, PDF & Email