Oznam – Kardiologická ambulancia

Oznamujeme pacientom, že kardiologická ambulancia pre poistencov zo zdravotnej poisťovne Dôvera (24) a poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (25), do odvolania nebude poskytovať zdravotnú starostlivosť z dôvodu, že s týmito poisťovňami nemáme uzavretý zmluvný vzťah na kardiologickej ambulancii.

V prípade potreby predpisovania liekov, môžete prísť na internú ambulanciu s posledným nálezom od kardiológa a lieky, ktoré môže predpísať internista Vám budú predpísané.

Pacienti, ktorí boli objednaní na mesiac február dostanú náhradný termín, hneď ako to bude možné.

Poistenci zdravotnej poisťovne Union, budú mať poskytnutú zdravotnú starostlivosť na kardiologickej ambulancii tak ako boli objednaní.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a veríme, že situácia sa vyrieši čo v najkratšom čase.

Ďakujeme za pochopenie.

Print Friendly, PDF & Email