Print Friendly, PDF & Email

Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb:

● Vykonáva odborné činnosti súvisiace s prevencio, epidemiologiou, liečbou a dispenzarizáciou pľúcnej i mimopľúcnej tuberkulóty, diagnostikuje a lieči ochorenia respiračného systému

● Zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre lôžkové oddelenia nemocnic

● Vykonáva funkčné vyšetrenia pľúc

 

Personál

Lekár Sestra
MUDr. Vlasta Ružiaková Vlasta Šándorová

Zdravotná sestra 058 4833 342

Zdravotná sestra 058 4833 342