OZNAM NEPRÍTOMNOSTI LEKÁRA V AMBULANCII :

Oznamujeme Vám, že dňa 04.07.2024 nebude ordinovať MUDr. Ivan na  ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 12.07.2024 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 01.07.2024 do 31.08.2024 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii z dôvodu čerpania neplateného voľna. 

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že dňa 21.06.2024 a 26.06.2024 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na  TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 24.06.2024 do 28.06.2024 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na  nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 20.06.2024 nebude ordinovať MUDr. Ivan na  ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 10.6.24 – 12.6.2024 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.

a od 17.06.2024 – 19.06.2024  nebude ordinovať MUDr. Markuljak na Hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 22.05.2024 do 24.05.2024 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od  20.5.2024 do 24.5.2024 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám , že od 02.05.2024 do 03.05.2024 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 13.05.2024 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že 02.05.2024 a 09.05.2024 nebude ordinovať MUDr. Ivan na  ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám , že od 29.04.2024 do 08.05.2024 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 22.04.2024  nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že od  08.04.2024 do 19.04.2024 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 02.04.2024 do 03.04.2024 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 26.03.2024 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.

 02.04.2024 a 03.04.2024 nebude ordinovať MUDr. Markuljak na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 28.03.2024 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii a od 03.04.2024 do 05.04.2024  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na plúcnej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 15.04.2024 do 19.04.2024 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že MUDr. Tomášiková Martina nebude ordinovať na FRO ambulancii v dátumoch 12.04.2024 a 13.04.2024.

Najbližšie objednávame na vyšetrenie na 29.03.2024 a 30.03.2024 (veľkonočné sviatky), potom až na apríl – 26.04.2024 a 27.04.2024.


Oznamujeme Vám, že dňa 14.03.2024 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 15.03.2024 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Dobrý deň, zajtra 8.3.2023 sa na gynekologickej ambulancii nebude ordinovať pre čerpanie Dovolenky, akútne prípady nech sa hlásia na GPO 3. poschodie.


Oznamujeme Vám, že 13.03.2024 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že 21.02.2024 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  MUDr. Vlasta Ružiaková na  TaRCH ambulancii bude čerpať neplatené voľno do 29.02.202.


Oznamujeme Vám, že od 30.01.2024 do 01.02.2024 .nebude ordinovať MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii


Oznamujeme Vám, že od 20.12.2023 do 03.01.2024 nebude ordinovať MUDr. Markuljak na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 27.12.2023 do 05.01.2024 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.  

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že od 21.12.2023 do 31.12.2023 nebude ordinovať MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii.

a 29.12.2023 nebude ordinovať MUDr. Rastislav Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 21.12.2023 do 16.01.2024  bude pani MUDr. Ružiaková čerpať neplatené voľno.


Oznamujeme Vám, že dňa 12.12.2023  nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 14.12.2023 do 29.12.2023   nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 15.11.2023 do 16.11.2023  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na plúcnej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 02.11.2023  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  v dňoch 2.11 a 3.11.2023 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 30 a 31.10.2023  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii a MUDr. Markuljak na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 25.10.2023 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 24.10.2023  nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 14.10.2023 a 15.10.2023 nebude ordinovať Oftalmologická ambulancia z dôvodu PN lekára. Pacienti objednaní na 14.10.2023 sú preobjednaní na 21.10.2023 a pacienti objednaní na 15.10.2023 sú preobjednaní na 22.10.2023. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.


Oznamujeme Vám, že dňa 13.10.2023   nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 07.09.2023  a 12.09.2023  nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 07.09.2023   nebude ordinovať MUDr. Jasičová na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám , že od 28.08.2023 do 30.082023 nebude ordinovať MUDr. Markuljak na hematologickej ambulancii .


Oznamujeme Vám, že od 21.08.2023 do 31.08.2023   nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 14.08.2023 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že od 04.08.2023 do 11.08.2023 nebude ordinovať MUDr. Ivana Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 24.07.2023 do 04.08.2023 nebude ordinovať MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 20.07.2023 a 03.08.2023  nebude ordinovať MUDr. Táňa Jasičová na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 10.07.2023 do 31.08.2023  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že dňa 06.07.2023 nebude ordinovať MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 03.07.2023 do 12.07.2023  nebude ordinovať MUDr. Markuljak na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 22.06.2023 do 27.06.2023 nebude ordinovať gynekologická ambulancia.


Oznamujeme Vám, že dňa 16.06.2023, 30.06.2023, 14.07.2023, 18.08.2023 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 21.06.2023 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii bude od 07.06.2023 do 05.09.2023 čerpať neplatené voľno.

Akútne stavy budú vyšetrené na internej ambulancii pani  MUDr. Jankou Smugalovou.

Pani MUDr. Ružiaková bude lieky predpisovať v nasledovných termínoch

Jún :       14.06.2023

               28.06.2023

Júl :        12.07.2023

               26.07.2023

August:   09.08.2023

               23.08.2023


Oznamujeme Vám, že dňa 05.06.2023   nebude ordinovať MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.05.2023   nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 24.05.2023 a 26.05.2023  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 24.05.2023 do 26.05.2023 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 12.6, 14.6. a 21.6.2023  nebude ordinovať MUDr. Vigodová na anesteziologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 12.05.2023  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 09.05.2023 do 10.05.2023  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 04.05.2023  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 18.05.2023  nebude ordinovať MUDr. Táňa Jasičová na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 24.04.2023 do 28.04.2023  nebude ordinovať MUDr. Ivana Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 29.04.2023 nebude ordinovať MUDr. Medvid na očnej ambulancii


Oznamujeme Vám, že dňa 24.04.2023  nebude ordinovať MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 06.04.2023.  nebude ordinovať MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 11.04.2023 – 12.04.2023 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 03.04.2023.  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na  internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 05.04.2023 – 14.04.2023 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 20.02.2023  a 21.02.2023 nebude ordinovať MUDr. Ivan na  ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 17.02.2023  nebude ordinovať MUDr. Baločko na  urologickej ambulancii.


Oznamujem Vám, že dňa 10.2.2023 sa nebude ambulovať na USG pracovisku z dôvodu dovolenky MUDr. Chleboviča a neprítomnosti MUDr. Sedláka.


Oznamujeme Vám, že predoperačné vyšetrenia počas zastupovania MUDr. Vigodovej sa vykonávajú v pondelok a v stredu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod.


Oznamujeme Vám, že dňa 12.01.2023 (štvrtok) a 17.01.2023 (pondelok) nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 11.01.2023 do odvolania nebude z dôvodu PN ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 18.01.2023 do 01.02.2023 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ACHB.

Predpis liekov pre chronických pacientov zabezpečí MUDr. Majlingová v neurologickej ambulancii.

Anesteziologické vyšetrenie pre pacientov NsP, n.o Revúca zabezpečia lekári OAIM.

Anesteziologické vyšetrenie pre pacientov, ktorí podstúpia operačný výkon v inom zdravotníckom zariadení zabezpečia lekári OAIM po osobnej dohode na OAIM.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.12.2022  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na  TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 23.12.2022  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na  TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 22.12.2022 do 30.12.2022  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.12.2022 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. primárka MUDr. Táňa Jasičová nebude ordinovať na FRA dňa 20.12.2022 a 27.12.2022.


Oznamujeme Vám , že od 12.12.2022 do 08.01.2023 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že 30.11.2022 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že v nasledujúcich termínoch nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.

od  28.11.2022 do 02.12.2022

od 21.12.2022 do 23.12.2022

od 29.12.2022 do 30.12.2022


Oznamujeme Vám, že p. primárka MUDr. Táňa Jasičová nebude ordinovať na FRA v dňoch 20. a 27. decembra 2022.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2022  nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 26.10.2022 nahlásila PN p. MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2022 a 02.11.2022 nebude ordinovať MUDr. Markuljak na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. primárka MUDr. Táňa Jasičová nebude ordinovať na FRA dňa 8.11.2022 (utorok), namiesto toho bude ordinovať týždeň predtým dňa 2.11.2022 (streda).


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2022 a 02.11.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Smugalová na internej ambulancii nebude ordinovať do odvolania.


Oznamujeme Vám, že od 26.09.2022 do 30.09.2022 a od 12.10.2022 do 30.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.
Oznamujeme pacientom, že počas dovolenky p. MUDr. Vigodovej v čase od 26.09.2022 do 30.09.2022 a od 12.10.2022 do 30.10.2022 sa budú vykonávať predoperačné anesteziologické vyšetrenia len pre pacientov operovaných v NsP,n.o.Revúca. Ďakujeme za porozumenie.


Oznamujeme Vám, že dňa 10.10.2022, 14.10.2022 a 21.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 04.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na Oftalmologickej ambulancii. Dôvod : PN lekára.


Oznamujeme Vám, že dňa 18.10.2022 nebude ordinovať MUDr. Jasičová na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že MUDr. Zacharová od 12.09.2022 na kardiologickej ambulancia nebude ordinovať.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 30.8-.31.8.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan Ján na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 24.08.2022 do 04.09.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 03.08.2022 do 20.08.2022 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 22.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 25.07.2022 do 29.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 25.07.2022 do 05.08.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 13.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 11.07.2022 do 29.08.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.   

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii bude v čase od 01.07.2022 do 20.09.2022 čerpať neplatené voľno.

O predpis liekov môžu pacienti požiadať meilom: na adrese: sekretariat@nsprevuca.sk  v tvare: Meno Priezvisko …Rodné číslo…Názov lieku alebo na tel.čísle: 058/4833-311.

Ich požiadavka bude vybavená 11.07.2022, po tomto termíne oznámime najbližší termín vybavenia.


Oznamujeme Vám, že dňa 08.07.2022 a 15.07.2022  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 04.07.2022 – 06.07.2022 a od 01.08.2022 – 10.08.2022  nebude ordinovať MUDr. Markuljak na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 04.07.2022 do 07.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 19.07.2022 nebude ordinovať MUDr. Jasičová na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa  20.06.2022 – 24.06.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 17.06.2022  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 20.05.2022 do 09.06.2022 nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii.  

Akútne stavy vyšetrí p. MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 23.05.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 23.05.2022 do 25.05.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.  


MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii bude čerpať 1/2 dňa dovolenky – 20.05.2022


Oznamujeme Vám, že od 18.05.2022 do 25.05.2022 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 23.05.2022 nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 02.05.2022 a 04.05.2022 nebude ordinovať Ambulancia bolesti.  

Anestéziologická ambulancia  bude zabezpečená cez OAIM.


Oznamujeme Vám, že dňa 22.04.2022 nebude ordinovať MUDr.Bitar na neurologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 13.04.2022 do 14.04.2022 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 13.04.2022 – 22.04.2022 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii .  


Oznamujeme Vám, že dňa 28.03.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.  

Ambulancia p. MUDr. Suchačovej už ordinuje.


Oznamujeme Vám, že dňa 28.03.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 21.03.2022-25.03.2022 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 21.03.2022 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.  


Oznamujeme Vám, že dňa  07.03.2022 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 25.02.2022 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 17.02.2022 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii do odvolania. 


Oznamujeme Vám, že od 14.02-16.02.2022 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa  28.01.2022 a 31.01.2022 nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 19.01.2022 – do 02.02.2022 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám , že dňa 14.01.2022 nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 30.12.2021 a  31.12.2021 nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii.  

– neordinuje p. MUDr. Ružiaková na ambulancii TaRCH do 04.01.2021.

– pani MUDr. Smugalová na internej ambulancii bude ordinovať až po novom roku.

Akútne stavy prosím posielať na hospitalizáciu.


Oznamujeme Vám, že od 23.12.2021 do  31.12.2021 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám , že od 27-29.12.2021 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa  23.12.2021 a 27.12.2021 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa  31.12.2021 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám dňa  14.12.2021 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 12.11.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 8.11.2021 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na OAIM ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 5.11.2021 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 30.10.2021  a 31.10.2021 nebude ordinovať očná ambulancia z dôvodu PN lekára. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.


Oznamujeme Vám, že 02.11.2021 a 03.11.2021  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že od 20.10.2021 do 22.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 23.11.2021, 21.12.2021, 28.12.2021  nebude ordinovať MUDr. Jasičová na FRO ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 22.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 18.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 14.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 13.10.2021 do 15.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 08.10.2021, 22.10.221 a 25.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 04.10.2021   nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.09.2021   nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 16.9.2021 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii


Oznamujeme Vám, že dňa 17.9.2021 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že od 13/09/2021 – 17/09/2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 02/09/2021   nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 13/09/2021-14/09/2021 nebude ordinovať MUDr. Markuljak na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 20/08/2021   nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 09/08/2021 do 13/08/2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.   


Oznamujeme Vám, že od 09/09/2021 – 24/09/2021  nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.   


Oznamujeme Vám, že od 07/07/2021 – 27/07/2021 nebude ordinovať MUDr. Ružiakova na TaRCH ambulancii.

Oznamujeme Vám, že od 11/08/2021-07/09/2021 nebude ordinovať MUDr. Ružiakova na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 26/07/2021 do 08/08/2021  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.   


Oznamujeme Vám, že od 02/08/2021 – 08/09/2021  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.   

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. čislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že dňa 09/07/2021 a 16/07/2021  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 06/07/2021 a od 12/07/2021 do 16/07/2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 02/07.- 09/07/2021 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 07/07.-08/07/2021  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 28/06/2021 nebude ordinovať  MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 23/06/2021, 06/07/2021-07/07/2021 nebude ordinovať  MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 15/06/2021  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že v dňoch 07/06/2021 až 11/06/2021 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 04/06/2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že dňa 28.04.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.   


Oznamujeme Vám, že dňa 01.04.2021 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 06.-07.04.2021 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 31.03.2021-01.04.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že dňa 22.03.2021  nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že dňa 03.03.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 26.02.2021  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Vigodová od 08.02.2021 ambuluje na anesteziologickej ambulancii a Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že od 01/02/2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii do odvolania.


Dňa 20/1/2021 t.j. v stredu , sa z dôvodu neprítomnosti lekára na USG ambulancii nebude vyšetrovať. Urgentné sono-vyšetrenia budú realizované vo štvrtok 21/1/2021.


Oznamujeme Vám, že dňa 20/01/2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že ortopedická ambulancia nebude ordinovať až do odvolania.


Oznamujeme Vám, že anesteziologická ambulancia nebude ordinovať až do odvolania.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 21/12/2020 – 06/01/2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 23/12/2020 a 31/12/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  od 23/12/2020 do 03/01/2021 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.

21/12/2020 bude ordinovať od 07,00 – 12,00

22/12/2020 bude ordinovať od 07,00 – 12,00


Oznamujeme Vám, že od 21/12/2020 do 03.01.2021  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že  dňa 16/12/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Dňa 9/12/2020, t.j. v stredu sa pre neprítomnosť lekára na USG ambulancii nebude vyšetrovať. Urgentné vyšetrenia budú realizované vo štvrtok 10/12/2020.


Oznamujeme Vám, že  dňa 09/12/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 30/11/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 27/11/2020 nebude ordinovať p. doktorka Kuryliak na usg ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 16/11/2020 do 20/11/2020 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 16/11/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.10.2020  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že v dňoch 29-30.10.2020  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 19/10/2020 do 28/10/2020 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.

Predoperačné vyšetrenia sa budú v čase dovolenky robiť len pre pacientov operovaných u nás.


Zároveň Vám oznamujeme, že dňa 21/10/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 09/10/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 14/09/2020 do 16/09/2020 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.

Ordinovať bude najbližšie 21.09.2020 v pondelok.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 14/09/2020 sme pristúpili k úprave Návštevných hodín.


Oznamujeme Vám, že dňa 25/08/2020 sa nebude ordinovať na USG ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch – 11/08/2020 a od 26/08/2020 do 06.09.2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.

Akútne prípady zasielať prosím na interné oddelenie


Oznamujeme Vám, že v dňoch  od 12/08/2020 do 25/08/2020 nebude ordinovať MUDr. Vlasta Ružiaková na TaRCH ambulancii.

Akútne prípady zasielať prosím na interné oddelenie


Oznamujeme Vám, že dňa 14/08/2020  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 03/08/2020 – 14/08/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.

Akútne stavy prosím posielať do FNsP B.Bystrica.


Oznamujeme Vám, že dňa 27/07/2020 a 28/07/2020 nebude ordinovať USG ambulancia. 


Ambulancia chronickej bolesti nebude ordinovať z dôvodu čerpania voľna dňa 10.augusta 2020.

Nasledujúca ordinácia bude  12. augusta 2020 v stredu.


Oznamujeme Vám, že dňa 28/07/2020 a 30/07/2020 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii ukončil PN.


Oznamujeme Vám, že USG ambulancia má 22/07/2020 dovolenku.


Oznamujeme Vám, že USG ambulancia má 20/07/2020 dovolenku.


Oznamujeme Vám, že dňa 17/07/2020  nebude ordinovať MUDr. Smugalová  na internej ambulancii.   


ZMENA na FRO ambulancii : MUDr. Karpenko na FRO ambulancii bude ordinovať  každý utorok, pacienti sa môžu objednávať na t. č. 058/4833-329.  


Oznamujeme Vám, že dňa 17/07/2020  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že od  13/07/2020 do 22/07/2020 nebude ordinovať MUDr. Kučáková  na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 06/07/2020  nebude ordinovať MUDr. Vigodová  na Ambulancii bolesti.   

Zároveň Vás láskavo žiadame: Prvé vyšetrenie pacienta  prosíme objednávať telefonicky na tel. čísle 4833-345.


Oznamujeme, že od 13/7/2020 do 27/7/2020 sa nebude ordinovať na hematologickej ambulancii z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 01/07/2020 a 02/07/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 01/07/2020 – 31/7/2020 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.

V súrnych prípadoch zastupuje ORL ambulancia v Banskej Bystrici t.č. 048/ 441 36 23


Oznamujeme Vám, že dňa 22/06/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 15/06/2020 z dôvodu PN nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od  17/06/2020 do 23/06/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková  na TaRCH ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 03/07/2020  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 09/06/2020  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.   


Oznamujeme Vám, že v dňoch 20/5/2020 – 21/5/2020 sa z dôvodu čerpania dovolenky na USG neambuluje.  

Akékoľvek informácie podávame na t.č. 058 / 48 33 323.


Oznamujeme Vám, že dňa 07/05/2020 bude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že ORL ambulancia robí od pondelka 06/04/2020 v skrátenom režime

pondelok – utorok  – streda  od 07.00 hod do 12.00 hod


Oznamujeme Vám, že na TaRCH ambulancii došlo k zníženiu úväzku

TaRCH ambulancia ordinuje

streda – štvrtok – piatok od 7,00 hod do 15.30 hod


Oznamujeme Vám, že dňa 24/03/2020 od 11.00 hod nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.

                                           25/03/2020 od 11.00 hod nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii

                                           26/03/2020 – celý deň nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii

                                           27/03/2020 – sa ambuluje


Oznamujeme Vám, že dňa 24/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Karpenko na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 24/03/2020 bude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 18/3/2020 sa bude ambulovať na USG pracovisku. USG vyšetrenia nerobíme len pre pacientov s cestovateľskou anamnézou, pacient musí mať rúško.


Oznamujeme Vám, že od 18/3/2020 sa bude ambulovať na USG pracovisku. USG vyšetrenia nerobíme len pre pacientov s cestovateľskou anamnézou, pacient musí mať rúško.


Oznamujeme Vám, že od 17/03/2020 do 20/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 17/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Karpenko na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 03/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii z dôvodu nemoci až do odvolania.


Oznamujeme Vám, že dňa 26/02/2020 nebude ordinovať MUDr. VIGODOVÁ Tatiana na ambulancii chronickej bolesti.


Oznamujeme Vám, že dňa 26/02/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 28/02/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám. že dňa 02/03/2020 až 04/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 27/02/2020 – 10/3/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňa 18/02/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 27/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že dňa 24/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňa 24/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 24/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 13/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.12.2019, 02.01.2020, 07.01.2020, 9.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 30.12.2019 do 06.01.2020 nebude ordinovať MUDr.Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 23.12.2019 do 01.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 17.12.2019 do 06.01.2020  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že očná ambulancia – Dr. Medvid bude ordinovať v mesiaci december nasledovne:

sobota-nedeľa : 7-8.12.2019

sobota-nedeľa: 14-15.12.2019

od pondelka-do nedele: 30.12.2019-05.01.2020 okrem 01.01.2020.


Oznamujeme Vám, že dňa 06.12.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.

Print Friendly, PDF & Email