Print Friendly, PDF & Email

Dozorná rada NsP, n.o. Revúca je kontrolným orgánom  NsP, n.o., ktorej pôsobnosť sa riadi ustanoveniami Štatútu  NsP, n.o.

     
Milan Ružáni    
predseda dozornej rady    
     
Mária Trenčianska    
člen dozornej rady    
     
Mgr. Blažena Andrášiková    
člen dozornej rady