Print Friendly, PDF & Email

 

 

Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb.

 

Personál

Lekár

Sestra

MUDr. Rastislav Baločko

Alena Simanová

 058 4833 335

 058 4833 335