Print Friendly, PDF & Email

 

 

Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb…

Personál

Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

Lekár

Sestra

MUDr. Zuzana Šmotková

Alena Simanová

Zdravotná sestra 058 4833 335

Zdravotná sestra 058 4833 335