Print Friendly, PDF & Email

Poskytuje zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb …

 

Personál

lekár

Zdravotná sestra

 

Lekár – primárka ODCH

Sestra – vrchná s. ODCH

MUDr. Iveta Ganajová

Mgr. Katarína Mičkyová

Zdravotná sestra 058 4833 357

Zdravotná sestra 058 4833 384