OZNAM – ODDELENIE KLINICKÝCH LABORATÓRIÍ

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na testovanie špecifických protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 na Oddelení klinických laboratórií sa môžete objednať u MUDr. Smugalovej na internej ambulancii v budove NsP, n.o., Litovelská 25. Telef.kontakt :058/4833343

 

Test je určený ako pomôcka na vyhodnotenie adaptívnej humorálnej imunitnej odpovede na proteín na SARS-Cov-2S a umožňuje stanoviť hodnoty  protilátok  po vakcinácii.

 

Cena za vyšetrenie ( SAMOPLATCA)  : 13 EUR

 

Laboratórne výsledky budú poskytnuté do 24 – 48 hodín na oddelení Klinických laboratórií v čase od 14,00 do 15,00 hod.

Mgr.Monika Gašpercová

Vedúca OKL

Print Friendly, PDF & Email