Print Friendly, PDF & Email

 

 

Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb:

• kompletné vyšetrenie sluchu 
• preventívne prehliadky 
• návrh následnej liečby

 

Personál

Zdravotná sestra

Lekár

Sestra

MUDr. Jana Sucháčová

Elena Uhrinová

 058 4833 336

 058 4833 336