Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anesteziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí.

Umiestnenie: 2. poschodie monobloku

Oddelenie má 7 lôžok:

– z toho 4 lôžka JIS interné

 

Personál

Lekár

MUDr. Janka Smugalová

 058 4833 360

Lekár

MUDr. Ivana Goldschmidtová
Print Friendly, PDF & Email