Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anesteziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí.

Umiestnenie: 2. poschodie monobloku

Oddelenie má 7 lôžok:

– z toho 2 lôžka JIS chirurgické

 

Personál

Lekár

MUDr. Juraj Ganaj

 058 4833 353

Lekár

MUDr. Uhrin Ján
Lekár
MUDr. Pavol Vozár
Print Friendly, PDF & Email