Oznamujeme Vám, že dňa 12.11.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 8.11.2021 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na OAIM ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 5.11.2021 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 30.10.2021  a 31.10.2021 nebude ordinovať očná ambulancia z dôvodu PN lekára. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.


Oznamujeme Vám, že 02.11.2021 a 03.11.2021  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že od 20.10.2021 do 22.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 23.11.2021, 21.12.2021, 28.12.2021  nebude ordinovať MUDr. Jasičová na FRO ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 22.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 18.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 14.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 13.10.2021 do 15.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 08.10.2021, 22.10.221 a 25.10.2021  nebude ordinovať MUDr. Bitar na neurologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 04.10.2021   nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.09.2021   nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 16.9.2021 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii


Oznamujeme Vám, že dňa 17.9.2021 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že od 13/09/2021 – 17/09/2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 02/09/2021   nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 13/09/2021-14/09/2021 nebude ordinovať MUDr. Markuljak na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 20/08/2021   nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 09/08/2021 do 13/08/2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.   


Oznamujeme Vám, že od 09/09/2021 – 24/09/2021  nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.   


Oznamujeme Vám, že od 07/07/2021 – 27/07/2021 nebude ordinovať MUDr. Ružiakova na TaRCH ambulancii.

Oznamujeme Vám, že od 11/08/2021-07/09/2021 nebude ordinovať MUDr. Ružiakova na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 26/07/2021 do 08/08/2021  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.   


Oznamujeme Vám, že od 02/08/2021 – 08/09/2021  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.   

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. čislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že dňa 09/07/2021 a 16/07/2021  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 06/07/2021 a od 12/07/2021 do 16/07/2021  nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 02/07.- 09/07/2021 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 07/07.-08/07/2021  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že dňa 28/06/2021 nebude ordinovať  MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 23/06/2021, 06/07/2021-07/07/2021 nebude ordinovať  MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 15/06/2021  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že v dňoch 07/06/2021 až 11/06/2021 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 04/06/2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že dňa 28.04.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.   


Oznamujeme Vám, že dňa 01.04.2021 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 06.-07.04.2021 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 31.03.2021-01.04.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že dňa 22.03.2021  nebude ordinovať MUDr. Vigodová na Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že dňa 03.03.2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 26.02.2021  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Vigodová od 08.02.2021 ambuluje na anesteziologickej ambulancii a Ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že od 01/02/2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii do odvolania.


Dňa 20/1/2021 t.j. v stredu , sa z dôvodu neprítomnosti lekára na USG ambulancii nebude vyšetrovať. Urgentné sono-vyšetrenia budú realizované vo štvrtok 21/1/2021.


Oznamujeme Vám, že dňa 20/01/2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že ortopedická ambulancia nebude ordinovať až do odvolania.


Oznamujeme Vám, že anesteziologická ambulancia nebude ordinovať až do odvolania.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 21/12/2020 – 06/01/2021  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 23/12/2020 a 31/12/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  od 23/12/2020 do 03/01/2021 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.

21/12/2020 bude ordinovať od 07,00 – 12,00

22/12/2020 bude ordinovať od 07,00 – 12,00


Oznamujeme Vám, že od 21/12/2020 do 03.01.2021  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že  dňa 16/12/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Dňa 9/12/2020, t.j. v stredu sa pre neprítomnosť lekára na USG ambulancii nebude vyšetrovať. Urgentné vyšetrenia budú realizované vo štvrtok 10/12/2020.


Oznamujeme Vám, že  dňa 09/12/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 30/11/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 27/11/2020 nebude ordinovať p. doktorka Kuryliak na usg ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 16/11/2020 do 20/11/2020 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 16/11/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.10.2020  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že v dňoch 29-30.10.2020  nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že od 19/10/2020 do 28/10/2020 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.

Predoperačné vyšetrenia sa budú v čase dovolenky robiť len pre pacientov operovaných u nás.


Zároveň Vám oznamujeme, že dňa 21/10/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 09/10/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 14/09/2020 do 16/09/2020 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.

Ordinovať bude najbližšie 21.09.2020 v pondelok.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 14/09/2020 sme pristúpili k úprave Návštevných hodín.


Oznamujeme Vám, že dňa 25/08/2020 sa nebude ordinovať na USG ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch – 11/08/2020 a od 26/08/2020 do 06.09.2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.

Akútne prípady zasielať prosím na interné oddelenie


Oznamujeme Vám, že v dňoch  od 12/08/2020 do 25/08/2020 nebude ordinovať MUDr. Vlasta Ružiaková na TaRCH ambulancii.

Akútne prípady zasielať prosím na interné oddelenie


Oznamujeme Vám, že dňa 14/08/2020  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 03/08/2020 – 14/08/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.

Akútne stavy prosím posielať do FNsP B.Bystrica.


Oznamujeme Vám, že dňa 27/07/2020 a 28/07/2020 nebude ordinovať USG ambulancia. 


Ambulancia chronickej bolesti nebude ordinovať z dôvodu čerpania voľna dňa 10.augusta 2020.

Nasledujúca ordinácia bude  12. augusta 2020 v stredu.


Oznamujeme Vám, že dňa 28/07/2020 a 30/07/2020 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.    


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii ukončil PN.


Oznamujeme Vám, že USG ambulancia má 22/07/2020 dovolenku.


Oznamujeme Vám, že USG ambulancia má 20/07/2020 dovolenku.


Oznamujeme Vám, že dňa 17/07/2020  nebude ordinovať MUDr. Smugalová  na internej ambulancii.   


ZMENA na FRO ambulancii : MUDr. Karpenko na FRO ambulancii bude ordinovať  každý utorok, pacienti sa môžu objednávať na t. č. 058/4833-329.  


Oznamujeme Vám, že dňa 17/07/2020  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že od  13/07/2020 do 22/07/2020 nebude ordinovať MUDr. Kučáková  na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 06/07/2020  nebude ordinovať MUDr. Vigodová  na Ambulancii bolesti.   

Zároveň Vás láskavo žiadame: Prvé vyšetrenie pacienta  prosíme objednávať telefonicky na tel. čísle 4833-345.


Oznamujeme, že od 13/7/2020 do 27/7/2020 sa nebude ordinovať na hematologickej ambulancii z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 01/07/2020 a 02/07/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 01/07/2020 – 31/7/2020 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.

V súrnych prípadoch zastupuje ORL ambulancia v Banskej Bystrici t.č. 048/ 441 36 23


Oznamujeme Vám, že dňa 22/06/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 15/06/2020 z dôvodu PN nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od  17/06/2020 do 23/06/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková  na TaRCH ambulancii.  


Oznamujeme Vám, že dňa 03/07/2020  nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 09/06/2020  nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.   


Oznamujeme Vám, že v dňoch 20/5/2020 – 21/5/2020 sa z dôvodu čerpania dovolenky na USG neambuluje.  

Akékoľvek informácie podávame na t.č. 058 / 48 33 323.


Oznamujeme Vám, že dňa 07/05/2020 bude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii. 


Oznamujeme Vám, že ORL ambulancia robí od pondelka 06/04/2020 v skrátenom režime

pondelok – utorok  – streda  od 07.00 hod do 12.00 hod


Oznamujeme Vám, že na TaRCH ambulancii došlo k zníženiu úväzku

TaRCH ambulancia ordinuje

streda – štvrtok – piatok od 7,00 hod do 15.30 hod


Oznamujeme Vám, že dňa 24/03/2020 od 11.00 hod nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.

                                           25/03/2020 od 11.00 hod nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii

                                           26/03/2020 – celý deň nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii

                                           27/03/2020 – sa ambuluje


Oznamujeme Vám, že dňa 24/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Karpenko na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 24/03/2020 bude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 18/3/2020 sa bude ambulovať na USG pracovisku. USG vyšetrenia nerobíme len pre pacientov s cestovateľskou anamnézou, pacient musí mať rúško.


Oznamujeme Vám, že od 18/3/2020 sa bude ambulovať na USG pracovisku. USG vyšetrenia nerobíme len pre pacientov s cestovateľskou anamnézou, pacient musí mať rúško.


Oznamujeme Vám, že od 17/03/2020 do 20/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 17/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Karpenko na FRO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 03/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii z dôvodu nemoci až do odvolania.


Oznamujeme Vám, že dňa 26/02/2020 nebude ordinovať MUDr. VIGODOVÁ Tatiana na ambulancii chronickej bolesti.


Oznamujeme Vám, že dňa 26/02/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 28/02/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám. že dňa 02/03/2020 až 04/03/2020 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 27/02/2020 – 10/3/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňa 18/02/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 27/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Vigodová na ambulancii bolesti.


Oznamujeme Vám, že dňa 24/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňa 24/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 24/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 13/01/2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.12.2019, 02.01.2020, 07.01.2020, 9.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 30.12.2019 do 06.01.2020 nebude ordinovať MUDr.Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 23.12.2019 do 01.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 17.12.2019 do 06.01.2020  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že očná ambulancia – Dr. Medvid bude ordinovať v mesiaci december nasledovne:

sobota-nedeľa : 7-8.12.2019

sobota-nedeľa: 14-15.12.2019

od pondelka-do nedele: 30.12.2019-05.01.2020 okrem 01.01.2020.


Oznamujeme Vám, že dňa 06.12.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.

Print Friendly, PDF & Email