Návštevy v zdravotníckych zariadeniach od 14. mája

Stále zakázané, platia však výnimky.

Rozhoduje o nich primár oddelenia alebo ošetrujúci lekár

– Naďalej platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim.


– Stále možno navštevovať osoby v paliatívnej starostlivosti, ktoré sú ťažko choré alebo umierajúce.


– Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú môcť vo svojej územnej pôsobnosti určiť miernejšie alebo prísnejšie podmienky.

 

Navštevovať budú môcť ľudia, ktorí


-Sú zaočkovaní:
-mRNAvakcínou –viac ako 14 dní po druhej dávke
-vektorovou vakcínou –viac ako 4 týždne po prvej dávke
-Majú negatívny výsledok testu na COVID-19:
-RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín
-Agtest nie starší ako 24 hodín
-Prekonali COVID-19:
-Pred nie viac ako 180 dňami
-Boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia –viac ako 14 dní po prvej dávke

 

V Revúcej, 14.05.2021                                   

                                                                       Mgr. Janette Hrbálová, v.r.

                                                                      Riaditeľ NsP,n.o. Revúca

Print Friendly, PDF & Email