Návštevy v zdravotníckych zariadeniach od 14. mája Stále zakázané, platia však výnimky. Rozhoduje o nich primár oddelenia alebo ošetrujúci lekár - Naďalej platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko…
čítať ďalej ...