Veľkokapacitné očkovacie centrum Stredná odborná škola v Revúcej,

Adresa : vstupný vestibul, Generála Viesta 6, 05001 Revúca

Na očkovanie vo VKOC Revúca sa môžete zaregistrovať na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia ak spĺňate niektoré z týchto kriterií :

5. Osoba s vekom najmenej 55 rokov (AstraZeneca)

6. Osoba s vekom najmenej 50 rokov (AstraZeneca)

7. Osoba s vekom najmenej 45 rokov (AstraZeneca)

8. Osoba s vekom najmenej 40 rokov (AstraZeneca)


 • aktuálne sú podľa vyhlášky č. 96  MZ SR ustanovené kritériá určovania poradia očkovania obyvateľov, ktoré sú rozdelené do jednotlivých fáz, prečítajte si, v ktorej fáze sa nachádzate. Rozdelenie jednotlivých fáz očkovania :
  1. fáza: osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle  www.korona.gov.sk a je:
   • zdravotníckym pracovníkom,
   • študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
   • zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
   • terénnym sociálnym pracovníkom,
   • zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
   • zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
   • osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
   • zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
   • zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
   • zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
   • príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
   • príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
  2. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoba s vekom najmenej 85 rokov.
  3. fáza: osoba spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 70 rokov.
  4. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 60 rokov.
  5. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 55 rokov.
  6. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 50 rokov.
  7. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 45 rokov.
  8. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 40 rokov.
  9. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 35 rokov.
  10. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 30 rokov.
  11. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 18 rokov.

v súčasnej dobe očkujeme vakcínou spoločnosti AstraZeneca, táto vakcína je určená pre vekovú skupinu 40 – 59 rokov (maximálny vek ku dňu očkovania je 60 rokov).

Objednávať sa je možné na štvrtok 15.4.2021 a piatok 16.4.2021 očkovacie kapacity sú nastavené na 500 ľudí denne.

Ďalší termín očkovania je stanovený na štvrtok 22.4.2021 a piatok 23.4.2021 očkovacie kapacity sú nastavené na 400 ľudí denne.


Príklad :

Objednávam sa dňa 13.4.2021 o 14:20 hod. ak je voľná kapacita na 15.4.2021 systém ma automaticky zaregistruje na 15.4.2021 a pridelí mi čas vakcinácie, následne odošle sms správu na moje číslo, ktoré som zadal pri registrácií na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. V prípade, že sú všetky kapacity na 15.4.2021 obsadené systém ma automaticky objedná na 16.4.2021 a pridelí mi čas vakcinácie, následne odošle sms správu na moje číslo, ktoré som zadal pri registrácií na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Ak sa registrujem po 16.4.2021 systém ma automaticky zaregistruje na 22.4.2021 až kým nebudú vyčerpané všetky voľné miesta. Po vyčerpaní kapacít na 22.4.2021 ma systém zaregistruje na 23.4.2021.


Postup ako sa objednať si môžete prečítať po kliknutí na tento link.


Ďalej máte možnosť zaregistrovať sa na stránke Banskobystrického samosprávneho kraja náhradníci.sk

Postup je nasledovný :

1. Zaregistrujete sa na stránke postup ako na to :

Ako to funguje?

Print Friendly, PDF & Email