Oznam pre pacientov

Z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov a pacientov
nemocnice pri vyšetrení pacienta a jeho doprovodu
platí:
– 7 dňový negatívny AG test alebo PCR test
– po prekonaní COVID -19 tri mesiace od
prekonania COVID-19
– pre vyšetrenie a ošetrenie na oftalmologickej
ambulancii 72 hodinový negatívny AG test alebo
PCR test
– po očkovaní Pfizerom : dva týždne po podaní
druhej očkovacej dávky
– po očkovaní Astra Zeneca: štyri týždne po podaní
prvej dávky
Pri povolení návštevy kriticky chorého pacienta,
návšteva sa musí preukázať negatívnym testom
urobeným v deň návštevy. Tu nie je platne ani
očkovanie,
Platí do odvolania.

V Revúcej, 01.04.2021

 

Mgr. Janette Hrbálová
Riaditeľ’ NsP,n.o. Revúca

Print Friendly, PDF & Email